Kokoomusopiskelijoiden LII liittokokous

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään Vaasassa 24.-25.11. Kokouspaikkana toimii Vaasan ylioppilastalo Domus Bothica, Wärtsilä-sali (Yliopistonranta 5 65200, Vaasa). Kokous alkaa lauantaina klo 10:00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan liitolle uusi liittohallitus (5-7 liittohallituksen jäsentä). Lauantain iltajuhlana pääsemme kohottamaan maljan Vaasan kampusporvarien 50v vuosijuhlille.

Pyydämme sinua ilmoittamaan edustajanne perjantaihin 12.11.2018 klo 15:00 mennessä täältä.

Mitä maksaa?

Kokoukseen osallistuvien äänivaltaisten edustajien on maksettava 40 euron suuruinen osallistumismaksu. Tarkkailijoilta maksu on 50 euroa. Edustusoikeus ja äänivalta liittokokouksessa on vain osallistumismaksun ja jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla jäsenjärjestöillä ja henkilöjäsenillä. Osallistumismaksu sisältää lauantaina järjestettävät Vaasan kampusporvarien 50v vuosijuhlat. Liitto kustantaa osallistujien matkat halvimman julkisen liikenteen mukaan 15e omavastuun huomioiden.

Kuka voi osallistua?

Liiton jäsenyhdistykset päättävät omissa kokouksissaan liittokokousedustajansa. Kokoomusopiskelijoiden suorajäsenet kokoontuvat erilliseen valintakokoukseen päättämään heidän liittokokousedustajansa. Liiton jäsenet voivat ilmoittautua kokoukseen tarkkailijoina.

Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on lisäksi liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, aluejärjestöillä, kannattajajäsenillä, liittohallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä ja eduskuntaryhmän jäsenillä, puolueen ja puolueen muiden valtakunnallisten jäsenliittojen edustajilla sekä puolueen äänenkannattajien edustajilla sekä erikseen myönnettäessä muillakin median edustajilla. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liittokokousaloitteet

Liittokokouksen aloitteiden viimeinen jättöpäivä oli 13.10. Aloitteita koskien Liiton säännöissä määrätään seuraavaa:

Liiton sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle viimeistään kymmenen (10) viikkoa ennen liittokokousta. Muut aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle vähintään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta. Liittohallitus lähettää tehdyt aloitteet vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen liittokokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille.

Aikataulussa saapuneet aloitteet sekä liittohallituksen niihin antamat vastaukset:

Aloite 01. Feminismistä egalitarismiin (aloitteen tekijä: Oulun Kokoomusopiskelijat)
Aloite 02. Toisen kotimaisen kielen opiskelun pakollisuuden poistaminen (aloitteen tekijä: Oulun Kokoomusopiskelijat)

Liittohallitukseen hakevat:

Eero Heikkilä
Jeremias Nurmela
Niina Hämäläinen
Eelis Loikkanen
Joonas Pulliainen
Rakel Saarinen
Ville Ruuskanen
Juuso Aaltonen
Hilla Haajanen

Kokouksen materiaalit:

01 Asiakirjaluettelo
02 Liittokokouskutsu
03 Kokouksen aikataulu
04 Liittokokouksen esityslista
05 Menettelytapajärjestys
06 Liittohallituksen selonteko vuodelta 2018
07 Toimintakertomus vuodelta 2017  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)
08 Tilinpäätös sekä tilin- ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017 (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)
09 Eduskuntavaaliohjelma 2019
10 Toimintasuunnitelma 2019
12 Esitys liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019 (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)
13 Esitys liiton jäsenmaksuksi vuodelle 2019  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)
14 Esitys liiton talousarvioksi vuodelle 2019  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)
15 Esitys liiton tilin- ja toiminnantarkastajiksi  (jaetaan kokousosallistujille kokouspaikalla)

Lisätietoja:

Niilo Nissinen
Pääsihteeri
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Puh. 0400183238
niilo.nissinen@kokoomusopiskelijat.fi