På Svenska

Kontakt oss

Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta rf

Studerandeverksamhet för studerande

Tuhatkunta är en borgerligt sinnad intressegemenskap för studerande, vars verksamhet riktar sig till studentorganisationer och till samlingspartiet. Tuhatkunta är en intresseorganisation för studerande, som koncentrerar sig speciellt på högskolestuderandes ekonomiska och intellektuella välfärd samt utbildningens kvalitet. Tuhatkunta är en kritisk del av samlingspartiet. Tuhatkunta har en egen självständig politisk linje. Som en politisk gruppering försöker Tuhatkunta skildra samhället från ett vidt perspektiv. Tuhatkunta vill uppväcka en samhällelig diskussion, avhjälpa missförhållanden och framföra nya ideer. Med att uppväcka en ideologisk debatt bjuder Tuhatkunta på en möjlighet till politisk engagemang för unga, som i politiken vill tränga sig djupare under ytan.

Utblidningspolitik

Utbildningspolitiken är en av de viktigaste punkterna inom Tuhatkuntas verksamhet. Utbildning är en grundrättighet. Alla människor borde inom ramen av sina kunskaper ha likvärdiga möjligheter att studera. En investering i utbildning är en investering i finlands framtid och välfärd. Tuhatkunta verkar inom alla områden för en kostnadsfri utbildning. Tyngdpunkten inom Tuhatkuntas verksamhet ligger i att säkra utbildningsresursserna, utveckla utbildningens kvalitet och innehåll samt internationalisering.

Socialpolitik

Tuhatkunta verkar för att säkra studerandes ekonomiska möjligheter att studera. i frågor rörande studerandes utkomst bör vi sträva till ett stödsystem där studerande inte behöver ta lån för att överleva. Tuhatkunta ser utveckligen av studerandes utkomstfrågor som ett bredare socialpolitiskt förnyelse. En viktig del av Tuhatkuntas verksamhet är att framföra klyftan mellan olika generationer i diskussionen inom välfärdspolitiken.

Internationell verksamhet

Tuhatkuntas viktigaste mål inom det internationella arbetet är att förbättra studerandes möjligheter till rörlighet. Tuhatkunta vill också framföra att Europa inte är den enda möjligheten till internationalisering. Tuhatkunta är medlem i European Democrat Students (EDS) och i Nordens Konservativa Studentunion (NKSU).

Miljöpolitik

För ett studerandeförbund är det passligt att tyngpunkten inom miljöpolitiken ligger i miljöutbildning. Dessutom poängterar vi varje individs möjligheter att påverka på vår miljö .