Politiikka

Kokoomusopiskelijoiden tavoitteena on saada erityisesti korkeakouluopiskelijat kiinnostumaan puoluepoliittisesta toiminnasta ja aatekeskustelusta. Kokoomusopiskelijat toimii rohkeasti sen edistämiseksi, että korkeakouluopiskelijat löytävät mielekkäitä ja tehokkaita kanavia vaikuttaa asioihin sekä löytävät itselleen sopivimman paikan kokoomusperheessä. Kokoomusopiskelijat ei ole opiskelijoiden etujärjestö vaan poliittinen ja aatteellinen yhteisö, joka tarkastelee laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä korkeakouluopiskelijoiden näkökulmasta ja esittää oman vaihtoehtonsa.

Kokoomusopiskelijat luottaa ihmiseen ja hänen kykyynsä tehdä itsenäisiä valintoja. Lähtökohtaisesti jokainen on itse oman elämäntilanteensa paras asiantuntija. Kokoomusopiskelijoiden aatteellisen keskustelun keskiössä on yksilön vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu. Kokoomusopiskelijoiden arvopohja löytyy aukikirjoitettuna Periaateohjelmasta.

Kokoomusopiskelijoiden keskeisenä tavoitteena on sivistystä ja koulutusta arvostava sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet tarjoavat yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään omien kykyjensä mukaan. Sivistynyt ihminen pitää huolta ympäristöstään ja on kiinnostunut oman toimintansa vaikutuksista myös muuhun kuin itseensä.

Kokoomusopiskelijoiden tavoitteena on kannustava yhteiskunta, jossa arvostetaan työtä ja yritteliäisyyttä sekä palkitaan ahkeruudesta. Kannustava yhteiskunta on myös välittävä yhteiskunta, jossa pidetään huolta niistä, jotka eivät siihen itse kykene.

Kokoomusopiskelijoissa on tilaa keskustella aatteesta ja kyseenalaistaa totuttuja näkemyksiä. Kokoomusopiskelijat on yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä, epäkohtiin puuttuja ja uusien ajatusten herättäjä. Tavoitteena on parantaa jokaisen ihmisen asemaa ja hyvinvointia sekä kehittää yhteiskuntaa kokonaisuutena.

Kokoomusopiskelijoiden poliittinen tavoiteohjelma päivitetään kahden vuoden välein ja hyväksytään liittokokouksessa. Tavoiteohjelmassa määritellään Kokoomusopiskelijoiden keskeiset tavoitteet sen voimassaolon ajaksi. Poliittinen tavoiteohjelma on päätetty päivittää vuoden 2015 aikana.

 

Tavoiteohjelma 2013-2014

Periaateohjelma

Ympäristö- ja energiapoliittinen linjapaperi