Konsta Nupponen: Sydämen sivistyksen koulumaailma

Sivistys on ollut meille kokoomuslaisille yksi perustavanlaatuisimmista arvoista aina puolueemme
yli 100-vuotisen historian aikana. Kansanliikkeemme alkuajoista lähtien sivistystason nosto nähtiin
olennaisena keinona nostaa kaikkien suomalaisten hyvinvointia. Lopulta saimme maahamme
yhden maailman parhaista koululaitoksista, jonka päättävien nuorten niin matemaattiset kuin
kielelliset tiedot ja taidot ovat varsinkin eurooppalaisittain verrattuna huippuluokkaa.

Suomalainen peruskoulu ei kuitenkaan ole täydellinen. Edellä mainittujen kielellisten ja
matemaattisten kompetenssien ohella maamme nuoret tarvitsevat ennen kaikkea sydämen
sivistystä – taitoa kohdata ja tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Helsingissä
erilaisuudesta on miltei tullut normi, sillä pääkaupunkiseudulla asuvat ihmiset ovat tottuneet
kohtaamaan arjessaan kaikenlaisia ihmisiä maahanmuuttajista muunsukupuolisiin, mikä on
maaseudulla harvinaisempaa. Varsinkin sateenkaariväestöön liittyvä tietämys on vahvempaa
maamme suurimmissa yliopistokaupungeissa kuin syrjäseuduilla.

Meidän tulee tarjota kaikille suomalaisille peruskoulunsa päättäville oppilaille riittävä tietotaso
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvistä asioista, jotta kaikilla kansalaisilla olisi
tulevaisuudessa tasavertaiset edellytykset kohdata yleisestä heteronormatiivisesta normista
poikkeavia ihmisiä elämässään. Myös opettajien kompetenssia kohdata sateenkaarivähemmistöön
kuuluvia oppilaita tulee vahvistaa. Edellä mainittujen seikkojen takia Suomi tarvitsee
kunnianhimoisen sateenkaaripoliittisen ohjelman, joka kuuluu muun muassa Setan tavoitteisiin.
Ohjelmassa määriteltäisiin selkeät suuntaviivat, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
asemaa voidaan Suomessa entisestään parantaa.

Sinivihreinä ja nuorina liberaaleina meidän pitää rohkaista jokaista itseään epäilevää suomalaista
sateenkaarinuorta luottamaan yhdenvertaiseen ja hyväksyvään Suomeen. Tasa-arvoinen
avioliittolaki on astunut jo voimaan, mutta etenkin ajatusten ja asenteiden muuttamisessa on
maassamme vielä tehtävää. Kuten puolueemme periaateohjelmassa todetaan, sivistyksen
tehtävänä on yhdistää ihmisiä ja ihmisryhmiä eikä erottaa niitä toisistaan. Siksi maailman
suvaitsevaisin koulumaailma on olennaisessa roolissa entistä tasa-arvoisemman Suomen
saavuttamisessa. Se jos mikä vaatii sydämen sivistystä.

Konsta Nupponen
kokoomusopiskelija-aktiivi / Mr. Gay Finland 2019

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden kesäseminaari
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat hakee projektikoordinaattoria syksylle 2019