Nuorten koulutus on paras lääke syrjäytymisen ehkäisyyn

Varsinais-Suomi paistattelee uutisten valossa positiivisen rakennemuutoksen mallialueena, jossa työtä on tarjolla enemmän kuin opposition uhkaretoriikka antaa ymmärtää. Varsinaissuomalainen telakka- ja autoteollisuus tarjoaisi työpaikan tuhansille osaaville ja ahkerille tekijöille, jos heitä vain löytyisi.

”Positiivisuushypessä” tulisi kuitenkin pitää mielessä, että Turussa on edelleen tuhansia pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan kelkasta. Yksi parhaimmista lääkkeistä syrjäytymisen ehkäisyyn on pitkällä juoksulla nuorten koulutukseen panostaminen.

Turku voisikin näyttää muille kaupungeille mallia tukemalla peruskoulun opinto-ohjausta ja lisäämällä koulukuraattorien määrää kouluissamme. Pienentämällä ryhmäkokoja alakouluissa ja auttamalla perheitämme arjen pyörityksessä esimerkiksi harrastustakuun muodossa luomme jokaiselle koululaiselle parhaat mahdollisuudet menestyä jatkossa. Jos oppilaan elämä menee alamäkeä jo lapsuudesta saakka, tasa-arvoinen ammatinvalinta tulevaisuudessa vaarantuu.

Minusta elämän eväät jaetaan kouluissamme opin ja sosiaalisen pääoman muodossa. Tukemalla oppilaan yksilöllisiä kykyjä yläkouluissa helpottaisimme nuoren ammatinvalintaa ysiluokalla. Koen, että ysiluokka on jokaiselle nuorelle elämän suuri nivelkohta, johon kaupungin päättäjien olisi reagoitava entistä tehokkaammin.

Kun ”kaikki on sitä itseään” ja oma tulevaisuus kiinnostaa vähemmän kuin kaveripiirin kanssa vietetty aika Hansassa, on lautakunnan jäsenen tai kaupunginvaltuutetun vaikea puuttua tähän. Siksi muutoksen tulee tapahtua sisältäpäin asennemuutoksen muodossa. Tulevalla valtuustokaudella nuorillemme tulisi taata omat tilat kaupunginosittain ja esittää koulutus parempana vaihtoehtona kuin kotiin jääminen.

Kokoomuksen tavoitteena on aina ollut luoda koulutusjärjestelmä, jossa jokaisella on mahdollisuus muuttaa elämänsä suunta, vaikka se olisikin ollut toinen ysiluokan päättäessä. Siksi jokaiselle ysiluokan päättäneelle on taattava koulupaikka ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa. On kestämätön tilanne, että ysiluokkalaisemme kokevat jo elämänsä alkuvaiheessa olevansa riittämätön yhteiskunnan jäsenenä.

Hyvät tulevat, nykyiset ja entiset ysiluokkalaiset. Teidän iässänne tehdään suuria elämänvalintoja näinä hetkinä, mitkä ohjaavat elämäänne muutaman vuoden ajan. Vaikka valinnat tuntuvat suurilta, eivät ne silti ole peruuttamattomia. Oli sitten amis tai lukiolainen kaikki ovat yhtä hyviä ja tarpeellisia tulevaisuudessa. Onnea ja menestystä valitsemallanne tiellä!

Miikka Koski
Merkonomi (2012) ja valtiotieteiden kandidaatti (2017)

Kuntavaaliehdokas (Kansallinen Kokoomus rp)
Opetus- ja kasvatuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto, varajäsen
Puoluevaltuutettu, piirivaltuutettu – Kansallinen Kokoomus rp.
Hallituksen jäsen, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
Puheenjohtaja, Tuhatkunnan Turun Aluejärjestö ry
Hallituksen jäsen, Akateemiset Kansalliset Nuoret ry