Pakkojäsenyyden monet huonot perustelut

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo sanoi blogissaan, että YTHS:n muuttuessa loputkin perusteet ylioppilaskuntien pakkojäsenyydelle poistuvat. Vasemmisto-opiskelijoilta tuli pian vastine, jossa sanotaan, että YTHS ei enää pitkään aikaan ole ollutkaan ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden peruste vaan pakkojäsenyys on suora seuraus ylioppilaskunnan laillisista velvoitteista ja ylioppilaskuntien asemasta julkisoikeudellisena yhteisönä. Nokkela kokoomusvastainen retoriikka syö vastineen uskottavuuden, mutta siinä esitetyt pakkojäsenyysväitteet on syytä perata silti.

Toden totta ylioppilaskunnalla on laillisia velvoitteita. Se esimerkiksi määrää opiskelijaedustajia yliopiston tehtäviin. Tämä onnistunee ilman pakkojäsenyyttä.

Ylioppilaskunnat myös valmentavat opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Tämäkin onnistunee ilman pakkojäsenyyttä.

Tämän lisäksi ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. En näe estettä tämänkään toteutumiselle ilman pakkojäsenyyttä.

Kun asiaa tarkastelee lähemmin, oikeastaan mikään ylioppilaskunnan lakisääteinen velvoite ei edellytä pakkojäsenyyttä. Yliopistodemokratiakin on kehno peruste, sillä yliopisto-opiskelijoita ei yksinkertaisesti kiinnosta ylioppilaskunnat. Edustajistovaalien äänestysprosenttien keskiarvo on pyörinyt pitkään 30%:ssa. Kehtaako joku vielä puhua legimiteetistä?

Vetoaminen julkisoikeudelliseen yhteisöön on surkea argumentti. Suomen Punainen Risti on myös julkisoikeudellinen yhteisö, mutta en muista tulleeni väkisin liitetyksi sen jäseneksi.

Jäljelle jää siis käytännössä historialliset syyt ja YTHS. Historialliset syyt ovat aivan naurettavia. Jos perinne on oikeutus johonkin toimintaan, niin olisi yhtä järkevää vaatia, että Turku poltetaan uudestaan aina silloin tällöin.

Ja kun ylioppilaskunnat eivät enää hoida YTHS:n maksuasioita, poistuu viimeinenkin peruste pakkojäsenyydelle.

Toistaiseksi selittämätöntä on myös se, että miten ylioppilaskuntien pakkojäsenyys on laillista, kun täysin vastaava ammattikorkeakoulujen oppilaskuntien pakkojäsenyys tulkittiin eduskunnan perustuslakivaliokunnassa selvästi yhdistymisvapauden vastaiseksi. Haastan Vasemmisto-opiskelijat edes yrittämään tämän räikeän ristiriidan johdonmukaista puolustamista.

Lopuksi toivoisin vielä rehellisyyttä Vasemmisto-opiskelijoilta. Puhukaa asioista niiden oikeilla nimillä. Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakkojäsenyys, ei automaatiojäsenyys. Automaatiojäsenyydestä, kuten kirkon jäsenyydestä, voi sentään erota.

Roope Ruohonen
Turun kokoomusopiskelijoiden hallituksen jäsen