Kokoomusopiskelijat opiskelijakuntien vaaleissa 2020

Metka (Metropolia AMK)

LaureAMKO (Laurea Ammattikorkeakoulu)

Helga (Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu)

TAMKO (Tampereen ammattikorkeakoulu)