Ääriliikkeet, feminismi ja Kinkkulupaus – kohti kestävää ja järkevää ensi vuotta

Vuosi 2016 tullaan muistamaan suomalaisessa politiikan keskustelussa kansallisena jakautumisen vuotena. Kansallis-populistiset kansalaisjärjestöt ovat jakamassa kansaa kahtia meihin ja muihin, kun toisaalla kosmopoliitit liberaalijärjestöt ovat enemmän huolissaan muiden ongelmista kuin omistaan. Keskustelun kehittymistä voidaan arvioida kestävän kehityksen termein, millä tarkoitetaan ympäristön huomioimista esimerkiksi keskustelun kehittymisessä.

Sosiaalinen kestävä kehitys on tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan yhteiskuntaan tähtäävä suunta, johon jokaisen on helppo samaistua. Vanhemmuuden kustannusten jakaminen, Kokoomuksen ajama harrastustakuu ja suomalaisen avoimen keskustelukulttuurin edistäminen ovat olleet tänä vuonna kysymyksiä, joihin jokaisen on helppo samaistua.

Suomen ylioppilaskuntien liitto julistautui feministiseksi liikkeeksi, mikä sai ainakin omassa somekuplassani vahvan vastareaktion. Miten kaikki pakon avulla itseensä liittävä liitto voi ottaa poliittisen kannan naisasioiden puolesta? Pakkojäsenyydestä voi olla montaa mieltä, mutta me kokoomusopiskelijat näemme, että feminismi sukupuolien tasa-arvoa ajavana ideologiana on yhteiskuntaa rakentava ajatus. Feminismiä ei tule nähdä ainoastaan naisasianliikkeenä vaan aitona tasa-arvoista Suomea rakentavana ideana. Paremman tulevaisuuden teesit toistuvat usein kokoomusopiskelijoiden keskusteluissa ja feminismi on näistä yksi suuntaus.

Suvaitsevaisuus ei ole sitä, ettei suvaitsemattomuutta suvaita. Sitä tulisi vain perustella järkiperustein. Kokoomusopiskelijat näkevät huolestuttavana kehityssuuntana, ettei globalisaation vastareaktiona syntynyttä kansallis-populistista liikettä ole kyetty julkisen keskustelun kautta hillitsemään.  Suomen tulee olla vielä huomennakin avoin sananvapauden mallimaa, jossa jokaisen – jopa Suomeen muuttaneen – tulisi olla vapaa. Haastammekin jokaisen pohtimaan, miten edistää avointa ja sosiaalisesti kestävää keskustelua: sellaista, ettei tarvitsisi lähteä kaduille osoittamaan mieltään!

Mielenkiintoisia ilmiöitä näin joulun alla on esimerkiksi Kinkkutempaus, jossa seitsemästä miljoonasta kinkkukilosta Suomessa tuotetaan uusiutuvaa polttoainetta. Sillä päästäisiin kolme kertaa maapallon ympäri. Muistetaan näin vuoden suurimman kulutusjuhlan kynnyksellä läheiset niin koti- kuin ulkomailla. Emme elä tässä maailmassa yksin.

Haluankin toivottaa kokoomusopiskelijoiden puolesta valkeaa, kestävää ja rauhallista joulua!

Miikka Koski

liittohallituksen jäsen