Ahvenanmaan demilitarisaatio purettava välittömästi!

Ahvenanmaan demilitarisaatio purettava välittömästi! 

Puolustusvoimain tilannekeskukseen tulee ilmoitus Ahvenanmaan alueella havaituista tunnistamattomista aluksista. 15 minuuttia havainnosta Ahvenanmaan poliisilaitos tekee ilmoituksen alueelle maihinnousseista tunnuksettomista sotilaista. Poliisilaitos on voimaton koordinoidun ja ammattitaitoisen sotilasjoukon edessä. Vain tunneissa Itämeren strategisesti tärkein kohde on vieraan vallan hallinnassa. 

Kuvailtu skenaario voisi todella tapahtua. Venäjän armeija on viime vuosikymmenellä voimistunut ja todistanut kykenevänsä rajoitetulla maantieteellisellä alueella nopeaan strategiseen iskuun ja alueiden valtaamiseen. Aiheen erityisen ajankohtaiseksi tekee venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vangitseminen, sekä siitä aiheutuneet mellakat. Tämä on hyvä muistutus itänaapurimme poliittisesta arvaamattomuudesta. 

Sisäpoliittisten vaikeuksien aikaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on ollut tapana järjestää ulkopoliittinen konflikti yhdistämään kansaa. Edellisten laajojen protestien voidaan vuosina 2011-2012 voidaan nähdä johtaneen Krimin niemimaan valtaukseen ja Itä-Ukrainan miehitykseen. 

Mikäli Krimin kriisin kaltainen konflikti kohdistuisi Suomeen tai Itämeren alueelle, suuntautuisi se hyvin todennäköisesti Ahvenanmaalle. Ahvenanmaa on strategiselta sijainniltaan todella merkittävä koko Itämeren alueen turvallisuuden kannalta. Ahvenanmaan demilitarisaation takia aluetta on käytännössä mahdotonta puolustaa. Demilitarisaatio yhdistettynä alueen strategiseen sijaintiin tekevät saaresta erittäin houkuttelevan kohteen sotilaalliselle operaatiolle Itämerellä. Ahvenanmaan puolustuskyvyttömyys luo Itämerelle valtatyhjiön ja valtatyhjiöillä on tapana täyttyä. Demilitarisaation ylläpitäminen on Suomelta vastuutonta turvallisuuspolitiikkaa. 

Tästä aiheesta keskusteltaessa esiin nostetaan Suomea ja Ahvenanmaata sitovat kansainväliset sopimukset. Vastoin yleistä luuloa Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkaminen ei ole mahdotonta. Suomi voi irtaantua demilitarisoinnin osalta Pariisin rauhansopimuksesta (1947) yksipuolisella ilmoituksella. Tämän jälkeen Ahvenanmaata olisi jälleen mahdollista puolustaa. Suomella ei ole syytä olla mukana epäedullisessa sopimuksessa, jonka noudattamista ei vastapuolikaan todennäköisesti kunnioita sen jälkeen kun se ei ole sen omien intressien mukaista.

Irtaantumalla sopimuksesta ja poistamalla Ahvenanmaan demilitarisaatio, Itämeren turvallisuuspoliittinen ympäristö vakaantuisi merkittävästi ja Suomen puolustuskyky paranisi. On lähtökohtaisesti järjetöntä, ettei Suomi tällä hetkellä puolusta koko maa- ja merialuettaan. 

Lisätietoja: 

Mikko Kanervo
liittohallituksen jäsen
[email protected] 

Pietari Pitzen
liittohallituksen jäsen
[email protected]