Älyllinen eliitti osaa itse päättää

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunnan hallitus teki viime viikolla päätöksen, joka kieltää vaalimainonnan ja yhdistysten tapahtumien mainostamisen eduskuntavaalien alla ylioppilaskunnan tiloissa ja tiedotuskanavissa muun muassa ilmoitustauluilla. Kiitettävän paljon pahaa mieltä aihe herätti tuoreeltaan ainakin facebookissa, jossa puolueaktiivit puoluekannasta riippumatta olivat pöyristyneitä valittuun linjaan sekä Itä-Suomessa että muualla.

”Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.” Itä-Suomi ja erityisesti entinen Joensuun Yliopiston Ylioppilaskunta ovat valitettavasti olleet viimeisiä ylioppilaskuntia, jotka ovat kunnioittaneet lain kirjainta ja halunneet pitää kiinni ylioppilaskunnan tehtävistä. Siinä, missä itäsuomalaiset puolueaktiivit voivat ympärivuotisesti pystyttää yliopiston aulaan putiikin ja jakaa tietoa toiminnastaan, useimmissa muissa yliopistoissa makkaraa ja kahvia jaetaan jopa edustajistovaalien alla ulkona pakkasessa. Sisälle ei ole mitään asiaa.

Korkeakouluopiskelijoiden pitäisi olla tämän maan älyllistä eliittiä, mikä tarkoittaa sitä, että he osaavat kyllä suhtautua kriittisesti yhteiskuntaan ja arvioida omaa mahdollista puoluekantaansa ihan itse. Ylioppilaskuntien pitäisi olla etunenässä vaatimassa yliopistojen tilojen avaamista avoimelle puoluetoiminnalle siinä missä muullekin harrastustoiminnalle. Huoli nuorten alhaisesta äänestysaktiivisuudesta ja suurten ikäluokkien vaikutusvallasta tämän maan politiikkaan pitäisi olla opiskelijaliikkeen yhteinen huoli. Äänestyspäätös, saati päätös liittyä puolueeseen, ei perustu siihen, kuka huutaa kovimmin ja useimmin yliopiston aulassa. Sen verran voisimme luottaa älyllisen eliitin omaan ajatteluun.

ISYY on ollut ylioppilaskuntien viimeisiä linnakkeita, joka on puolustanut opiskelijoiden oikeutta puoluepoliittiseen toimintaan hyväksyttävänä ja jopa toivottavana sekä puoluepoliittisten yhdistysten toimintaa osana omaa tehtäväänsä. Itä-Suomi on toiminut erinomaisena politiikan korkeakouluna useille opiskelijoille. Esimerkkinä voitaneen todeta, että tällä hetkellä ISYY:n kasvatteja on Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajana ja pääsihteerinä, Keskustaopiskelijoiden pääsihteerinä, Keskustanuorten liittosihteerinä ja ViNO:n pääsihteerinä. Jonkinlainen syy-seuraus-suhde valittuun toimintalinjaan on siis nähtävissä.

Nyt olisi aika opiskelijaliikkeen marssia korkeakouluihin ja vaatia ääntään kuuluviin sekä innostaa opiskelijat äänestämään. Opiskelijaliikkeen on aika luopua 70-luvun ylipolitisoitumisen traumasta. Vai haluammeko todella, että suuret ikäluokat kärrätään vielä kahdenkymmenenkin vuoden päästä painamaan nappia eduskunnan täysistuntoon ja päättämään asioista meidän puolestamme?

Jenny Nyman

Kirjoittaja on Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja