Arvot ratkaisevat

Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia
Kuva: Janne Suhonen/valtioneuvoston kanslia

Suomalainen yhteiskunta kokee tällä hetkellä merkittäviä muutosvoimia. Väestön ikärakenne, teollisuuden ja elinkeinoelämän rakenne, perinteiset auktoriteetit, mediakenttä ja työmarkkinat ovat murroksessa. Monella yhteiskunnan sektorilla ollaan tienhaarassa ja valintojen edessä.

Suomella on kaikki edellytykset rakentaa uudestaan vaurauden ja menestyksen resepti. Olemme osaava ja ahkera kansakunta, jolla on lukuisia vahvuustekijöitä. Uusien valintojen edessä suomalaisten tulisi kyetä ennakkoluulottomaan ja kauaskatseiseen ajatteluun.  Juuri tällaisessa yhteiskunnan murrostilanteessa opiskelijaliikkeellä ja opiskelijoiden edustajilla on merkittävä rooli.

Opiskelijaliike on kautta historiansa ollut yhteiskunnallisesti merkittävä uudistaja.  Monet uudistukset ja ajattelutapojen muutokset ovat aiempina vuosikymmeninä kummunneet opiskelijoiden aktiivisesta toiminnasta. Myös monet opiskelijaliikkeen aiempien vuosien vaikuttajat ovat nykyisiä valtakunnan tason poliitikkoja. Opiskelijoiden edustajat ovat olleet ja tulevat myös jatkossa olemaan keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Ylioppilaskuntasi edustaja vaikuttaa yhteiskunnan uudistamiseen myös kampuksen ulkopuolella ja käyttää silloin antamaasi valtakirjaa. Tämän takia ylioppilaskuntasi edustajistovaaleissa kannattaa äänestää ehdokasta, joka perustaa ajattelunsa sellaisille arvoille, jotka koet laajemminkin yhteiskunnassamme tärkeiksi.  Edustajistovaaleissa kannattaa siis äänestää samalla tavalla niitä arvoja, joita tuet myös kunnallisvaaleissa tai eduskuntavaaleissa.

Käy äänestämässä ylioppilaskuntasi edustajistovaaleissa ja tee arvovalinta!

Terveisin,

Jyrki Katainen

Pääministeri

Kokoomuksen puheenjohtaja