Kannanotot

Uuden eläinsuojelulain toimet oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä

Maa- ja metsätalousministeriö julkisti hallituksen esityksen laiksi eläinten hyvinvoinnista tänään. Esitys sisältää muutamia hyviä parannuksia, joiden eteen Kokoomusopiskelijatkin ovat tehneet työtä. Lisäksi se sisältää paljon surullisia uutisia, sillä osa pitkään odotetuista uudistuksista ei vieläkään etene. Iloita voi esimerkiksi siitä, että jatkossa koirien rekisteröinti ja tunnistusmerkintä ovat pakolliset. Tämä vähentää laitonta koirakauppaa ja auttaa kadonneita koiria…
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijat: Kokoomuksen puoluekokoukseen häirintäyhdyshenkilöt

Tiedote 5.4.2018 Heti vapaa julkaistavaksi   Kokoomuksen puoluekokoukseen häirintäyhdyshenkilöt Kokoomusopiskelijoiden aloitteesta   Kokoomus on ottamassa käyttöön historiansa ensimmäiset viralliset häirintäyhdyshenkilöt kesäkuun puoluekokouksessa. Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo esitti asiaa tänään puoluehallituksessa, jossa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokoomus haluaa näin toimia johdonmukaisesti kaikenlaista häirintää vastaan.   – On ollut selkeä epäkohta, että puoluekokouksissamme ei vielä ole ollut häirintäyhdyshenkilöitä….
+ Lue lisää

YTHS muuttuu, samalla poistuvat perusteet pakkojäsenyydelle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) piiriin ovat vihdoin pääsemässä myös ammattikorkeakouluopiskelijat. Tämä on tervetullut muutos, jota Kokoomusopiskelijatkin on ollut ajamassa. Samalla kuitenkin palvelutarjonta on supistumassa ja hintojen odotetaan nousevan. Uudistusta val­mis­tel­lut työ­ryh­mä esit­tää, et­tä YTHS ei enää tar­joa opis­ke­li­joil­le gy­ne­ko­lo­gien ja iho­tau­ti­lää­kä­rien pal­ve­lui­ta vuo­den 2020 alus­ta läh­tien, vaan kes­kit­tyy pe­rus­ta­soi­siin pal­ve­lui­hin. Eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­luis­ta vain mie­len­ter­veys­pal­ve­lut jää­vät osak­si opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa….
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijat: Keskustavetoinen eläinsuojelulain uudistus jäämässä puolitiehen

  Eläinsuojelulain modernisointi on käynnissä, mutta uhkaa valitettavasti jäädä keskustan johdolla puolitiehen, kun maatilojen taloudelliset intressit on asetettu eläinten hyvinvoinnin edelle. – Kokoomusopiskelijat on seurannut huolestuneena maa- ja metsätalousministeriön valmistelua, jossa on sivuutettu monia välttämättömiä parannuksia eläinten hyvinvointiin, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo. – Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että jo vuosia valmisteltu eläinsuojelulaki on voimaan tullessaan…
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijat: Perhevapaauudistus on liian tärkeä romutettavaksi

Tiedote 9.2.2018 Heti vapaa julkaistavaksi Kokoomusopiskelijat: Perhevapaauudistus on liian tärkeä romutettavaksi Pitkään odotettu perhevapaauudistus sai tänään ikävän käänteen, kun Keskustan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ilmoitti neuvottelujen kariutuneen. Kokoomusopiskelijat pitää perhevapaauudistusta niin tärkeänä, että sen kariutuminen ei voi olla vaihtoehto. – Perhevapaauudistusta tarvitaan tasa-arvon ja työllisyyden nimissä. Olen todella pettynyt uusimpaan käänteeseen ja kokoomuksen hallituskumppaneiden…
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijat: Tampere3 -väännössä unohtuvat uudistuksen hyvät tavoitteet

Kannanotto 9.2.2018 Kokoomusopiskelijat: Tampere3-väännössä unohtuvat uudistuksen hyvät tavoitteet Tampereelle valmistellaan täysin uudenlaista korkeakoulukokonaisuutta. Uudesta yliopistosta ja sen pääosin omistamasta ammattikorkeakoulusta halutaan monialainen korkeakoulu, joka muodostaa Tampereelle kansainvälisesti arvostetun työelämää ja suomalaista yhteiskunta eteenpäin vievän kokonaisuuden. Prosessi on ollut monivaiheinen ja raskas. Uusimpana käänteenä yliopiston väki marssi ulos tällä viikolla johto- ja vaalisääntöluonnoksen takia. Kritiikkiä on…
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijat: Ensimmäinen määräaikainen työsopimus voitava solmia ilman perusteltua syytä

Kannanotto 1.2.2018 Kokoomusopiskelijat: Ensimmäinen määräaikainen työsopimus voitava solmia ilman perusteltua syytä Vuoden alussa voimaan astunut työttömyysturvan aktiivimalli on herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, millaisin keinoin työttömyyttä voidaan vähentää. Keskustelu on kuitenkin valitettavasti typistynyt opposition masinoimaan populistiseen pelotteluun. Piruja on maalailtu seinille ja huomenna aktiivimallin perumiseen pyrkivä lakko pysäyttää puoli Suomea. Myös asiallista kritiikkiä aktiivimallia kohtaan…
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijat toivoo Petteri Orpolle jatkokautta

Kokoomusopiskelijat toivoo Petteri Orpolle jatkokautta   Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta toivoo Petteri Orpolle jatkoa Kokoomuksen puheenjohtajana. Kokoomusopiskelijoiden liittohallitus päätti tammikuun kokouksessaan asettua tukemaan puolueen nykyistä puheenjohtajaa ensi kesän puoluekokouksessa. – Petteri on hoitanut tehtävää erinomaisesti. Kokoomukseen luotetaan ja meidät nähdään järkevinä yhteiskunnan uudistajina. Emme näe mitään syytä vaihtaa puheenjohtajaa, toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo. Kokoomus on pärjännyt…
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: kaupungistumista sujuvoitettava asuntotuotannolla

Liittokokouskannanotto 26.11.2017 Julkaisuvapaa heti   Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: kaupungistumista sujuvoitettava asuntotuotannolla Kokoomusopiskelijat vaatii lisää kohtuuhintaista asumista suuriin korkeakoulukaupunkeihin. Kohtuuhintaisten asuntojen puute muodostaa pullonkaulaa kaupungistumiselle. Lisää resursseja on kohdistettava kaavoitukseen, pienasuntotuotantoon ja tuettuun vuokra-asumiseen. Yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Suomessakin väki pakkautuu maakuntakeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle. Kaupungistuminen on globaali megatrendi ja luonnollinen ilmiö. Suurin talouskasvu ja työpaikat…
+ Lue lisää

Kokoomusopiskelijat: Opiskelijoiden yleinen asumistuki vaatii nopeaa korjaamista

Kokoomusopiskelijat vaatii opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen myöntöperusteissa yksilökohtaiseen tarkastelun piiriin. Yleinen asumistuki myönnetään nykymuodossaan tarveharkintaisesti ja ruokakuntakohtaisesti. Yleinen asumistuki asettaa opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Tulevassa muodossaan tuki valuu nouseviin vuokriin siellä, missä asuntojen kysyntä on jo valmiiksi korkealla tasolla. Ruokakuntakohtainen tarkastelu on ongelmallinen etenkin opiskelijapariskunnille. Arvion mukaan jopa 40 000 opiskelijaa voi menettää asumistukensa kokonaan….
+ Lue lisää