Diplomi-insinööri – ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan pääsykokeita järkeistettävä

 

Tänään järjestetään diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen pääsykokeen matematiikan osio. Tämä koe kaikille hakijoille pakollinen, ja sen tarkoituksena on mitata hakijoiden osaamista lukiomatematiikan saralla.

Tänään järjestettävä matematiikan koe onkin lähes suora uusinta kevään pitkän matematiikan ylioppilaskokeesta. Koe pohjautuu pitkän matematiikan kymmeneen pakolliseen kurssiin. Tämä herättää epäilyksen eivätkö maamme teknilliset yliopistot tai teknilliset tiedekunnat pidä ylioppilaskoetta tarpeellisena tai tarpeeksi vaativana, kun heidän tarvitsee mitata samojen sisältöjen hallinta kuin mitä jo yo-kokeessa kysytään.

Fysiikan ja kemian osalta tilanne on hiukan parempi, sillä näissä aineissa koealue on myös lukion oppimäärään perustuva, vuosittain vaihtelevin painotuksin. Lisäksi kokeeseen sisältyy uuden asian omaksuvista mittaava soveltava tehtävä. Toivoisinkin DIA-valinnan siirtyvän enemmän tähän suuntaan.

Kahden päällekkäisen systeemin ylläpito ei ole järkevää.  Ylioppilaskokeiden tuloksia pitäisi pystyä käyttämään tehokkaammin mietittäessä hakijoiden lukion oppimäärän osaamista. Mitä hyötyä meidän on ylläpitää järjestelmää, jossa ensin maaliskuussa on ylioppilaskirjoitukset, ja sen jälkeen lähes samaan oppimateriaaliin perustuvat pääsykokeet toukokuussa.

Haluaisinkin pääsykokeiden keskittyvän enemmän uuden tiedon omaksumisen hallintaan. Lukion oppimäärän hallinnan mittaamista varten meillä on jo koe. Sen nimi on ylioppilastutkinto.

Ville Hakanen

Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen