Ei putkitutkinnoille!

Ei putkitutkinnoille!

Vapaaehtois- ja järjestötoiminta tarjoavat avartavia oppimiskokemuksia opiskeluiden ohella. Itse olen vapaaehtoisurallani päässyt muun muassa tekemään Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden kattojärjestön budjettia, rakentamaan tuhansien vapaaehtoisten viestintäorganisaatiota ja sijoittamaan alkuvaiheen yrityksiin. Samalla olen tutustunut ja päässyt keskustelemaan satojen ihmisten kanssa kymmenistä eri maista. Toiminnan ohessa olen oppinut valtavasti johtajuudesta, yhteisön rakentamisesta ja paineensietokyvystä.

Suomessa toimii useita kansainvälisesti vaikuttavia opiskelijavetoisia organisaatioita. Opiskelijat ovat aktiivisesti mukana muuttamassa sekä yhteiskunnallisia että liike-elämän rakenteita. Suomalainen ylioppilasliike pitää huolta, että opiskelijoiden edunvalvonta toteutuu ja opiskelijoille tärkeät asiat tulevat kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Ylioppilasliikkeessä, startup-ekosysteemin pöhinässä ja muussa vapaaehtoistoiminnassa hienointa on, että näissä paikoissa tutustuu poikkitieteellisesti uusiin ihmisiin, pääsee kantamaan paljon vastuuta ja oppii mielettömästi eri toimialoista. Parasta näiden työelämätaitojen ja verkostojen kartuttamisen ohella on, että toiminnasta saa mieleenpainuvia muistoja ja elinikäisiä ystäviä. 

Opintojen ohella tapahtuva järjestö- ja vapaaehtoistoiminta on kuitenkin jatkuvasti uhattuna, kun ruuveja kiristetään tutkintojen molemmilta puolin. Yliopistojen rahoitusmalli kannustaa ennen kaikkea määrään eikä niinkään laatuun, jolloin opiskelijat pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti tutkinnon kanssa putkesta ulos. Suomalainen korkeakoulujen rahoitusmalli onkin jo nykyisellään Euroopan tulosorientoituneimpien joukossa.

Mielestäni tämä on huolestuttava kehityssuunta. Tämä on myös yksi keskeisistä syistä miksi haen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2021. Haluan varmistaa, että kaikilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan, kansainvälisyyteen ja kokemuksen kerryttämiseen  myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan ehdokas Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2021. SYL:n liittokokous järjestetään 12.-13.11.2020.

Lisätietoja:

Konstantin Kouzmitchev
[email protected]
+358 50 4039529