Epätasa-arvoa verorahoilla – Missä hallituksen selkäranka?

Epätasa-arvoa verorahoilla – Missä hallituksen selkäranka?

Hallituksen eilen julkaisema esitys perhevapaauudistukseksi on pettymys tasa-arvon kannattajille. Esitys ei kunnianhimoisesti paranna tasa-arvoa, mutta onnistuu silti olemaan kallis uudistus, joka kaiken lisäksi heikentää työllisyyttä. Hallitusohjelman kirjaukset työllisyysasteen nostosta ja tasa-arvon edistämisestä jäävät taas pelkän tavoitteen tasolle.

”Uudistuksen tarkoituksen täytyy olla työelämän tasa-arvon ja naisten työllisyyden tukeminen. Mahdollisuus siirtää perhevapaiden kiintiöitä puolisolta toiselle käytännössä vesittää tasa-arvon edistymisen. Me tiedämme jo pitkältä aikaväliltä, että kun perheet saavat valita, niin käytännössä äidit jäävät kotiin ja isät menevät töihin. Aidosti rohkea tasa-arvoa vahvistava perhevapaauudistus vaatisi myös kotihoidontuen poistamisen”, jyrähtää liittohallituksen jäsen Roope Tukia.

Hallituksen esitys ei puutu lainkaan perhevapaajärjestelmän ydinongelmaan: äidit käyttävät nykyisellään 98 prosenttia vanhempainrahapäivistä ja 92,5 prosenttia kotihoidontuesta. Tämä heikentää merkittävästi naisten taloudellista asemaa.

”Jälleen kerran hallitus on onnistunut vain jakamaan rahaa, eikä toteutus ei vastaa kunnianhimoisia tavoitteita. Olemme pettyneitä punavihreän hallituksen kyvyttömyyteen toteuttaa tasa-arvoa edistävä perhevapaauudistus. Perhevapaauudistus jää lättänäksi kompromissiksi, joka ei olennaisesti paranna tasa-arvoa ja heikentää työllisyyttä. Lisäksi esitelty malli lisäisi kustannuksia 80 miljoonaa euroa”, sanoo liittohallituksen jäsen Pietari Pitzen.

Kokoomuksen perhevapaamallin työllisyysvaikutus olisi +3000 työllistä ja se mahdollistaisi paremmat joustot työelämän ja lapsenhoidon välillä.

Lisätietoja:

Roope Tukia, liittohallituksen jäsen
[email protected]

Pietari Pitzen liittohallituksen jäsen
[email protected]