European Democrat Students – Olemme yhtä, oli kyse sitten pakolaiskriisistä tai älyteknologiasta!

Kokoomuksen opiskelijaliiton varapuheenjohtajana minulla oli ilo ja kunnia saada osallistua European Democrat Studentsin (EDS) Winter University -tapahtumaan Berliinissä 23.-28.2. yhdessä kv-sihteerimme Tommi Pyykön kanssa. Aluksi lienee tarpeellista selventää rooliamme EDS:ssä. European Democrat Students on European Peoples Party (EPP):n jäsenjärjestö, joka koostuu keskustaoikeistolaisista ja kristillisdemokraattisista opiskelija- ja nuorisojärjestöistä ympäri Euroopan unionin ja sen kumppanuusmaiden. Berliinissä meitä oli kaikkiaan yli kolmestakymmenestä eri maasta. Kokoomuksen opiskelijaliitto on yksi näistä jäsenjärjestöistä.

edsberlin3

 

Berliinin tapaamisessa kuumaksi perunaksi, keskusteluiden ytimeksi muodostui Euroopan eri osia hyvin eri tavoin koetteleva pakolaiskriisi. Oli mieltä avartavaa huomata, kuinka Suomessa hyvin polarisoitunut pakolaiskeskustelu saa Euroopan tasolla vielä värikkäämpiä sävyjä. Erityisiksi huolenaiheiksi EDS:n työryhmissä ja puhujatilaisuuksissa osoittautui Etelä- ja Kaakkois-Euroopan valtioiden kokemat haasteet. On pakko todeta, että olemme Suomessa verrattain onnellisessa asemassa. Maahamme kohdistuva pakolaisvirta on vain pieni puro verrattuna esimerkiksi Etelä-Italian ja Kreikan rannikoihin kohdistuvaan paineeseen, ja valtiollamme on verrattain hyvät valmiudet esimerkiksi pakolaisten rekisteröintiin ja majoittamiseen. Emme Suomessa tiedä pakolaisleireistä vielä mitään. Paljon peräänkuulutettu yleiseurooppalainen ratkaisu on siis pakko saada aikaan mahdollisimman pian. Entinen Euroopan parlamentin puhemies, saksalainen Hans-Gert Pöttering totesi meille puhuessaan, että Euroopan unionin rajoja ja identiteettiä koetellaan pakolaiskriisin osalta monella tavalla. Siksi yhteinen ratkaisu on koko unionin ja sen kansalaisten kannalta välttämätön.

Koko viisipäiväisen vierailumme aikana saimme onneksi keskustella ja kuulla muustakin kuin pakolaiskriisistä. Euroopan unionilla on strategiatason kunnianhimoisia tavoitteita kasvulle ja innovaatioille, joihin tällä kertaa pureuduimme muun muassa keinoälyä ja työmarkkinoita koskevan jäsenaloitteen muodossa. Saimme myös kuulla alaan erikoistuneen professorin J. Muller-Lietzkow:n ajatuksia tulevaisuuden älykkäistä työmarkkinoista. Työmarkkinamme tulevat lähivuosina kokemaan merkittäviä uudistuksia, joiden seurauksena monia ammattialoja voi kadota, tai ainakin niiden luonne muuttuu merkittävästi. Siirrymme entistä useammin suorittavasta tuotantotyöstä 24/7 älytyöläisiksi. Teemme tiedosta hyvinvointia. Muller-Lietzkow totesi myös, että jakamistalouden kehityksen ja keinoälyn ohessa on pyrittävä luomaan monialaista, sosiaalista, yhteiskunnallista, teknologista ja kaupallista ymmärrystä tästä muutoksesta, muutoin saatamme löytää itsemme kiperistä tilanteista. Tällä hetkellä maailma tietää kuinka toimia pääoman kanssa, mutta kun pääoman omistaminen ei jakamistalouden (air bnb, uber jne) osalta enää olekaan se markkinamekanismin alkuvoima, vaatii ymmärryksemme uudenlaisia välineitä ja teoretisointia. Tiedemaailman ja korkeakouluopiskelijoiden rooli tässä kehityksessä tulevaisuuden työntekijöinä on kiistaton.

edsberlin

 

Lauantaina 27.2. kokoonnuimme Saksan Reichstagiin EDS:n neuvoston, ylimmän päättävän toimielimen kokoukseen, jossa päätettiin hyväksyttävistä aloitteista ja niiden lopullisesta ulkoasusta. Kokouspaikka oli hulppea ja saammekin olla erittäin kiitollisia saksalaisille kumppaneillemme RCDS:ssä näistä upeista järjestelyistä. Kokouksen päätteeksi hyväksyimme EDS:n täysvaltaisiksi jäseniksi kaksi uutta järjestöä Puolasta ja Italiasta. Kaiken kaikkiaan matka ja yhteiseurooppalainen opiskelijadebatti oli antoisaa, ja avasi minulle ja Tommille uudenlaisia tapoja ja ymmärrystä vaikuttaa Euroopan tason politiikkaan. Oli suorastaan ihanaa huomata, kuinka yhteisöllisiä aatteemme opiskelijat ympäri Euroopan ovatkaan. Erityisesti mieltämme lämmitti skandinaavis-brittiläinen yhteistyö ja löysimmekin hyvin pian saavuttuamme ne ihmiset ja ne järjestöt, joiden kanssa aatteemme ja ajatusmaailmamme kohtaavat hedelmällisimmällä tavalla.

Seuraava tapaaminen järjestetään Lontoossa huhtikuun loppupuolella ja silloin pöydällä on kuumaakin kuumempi Brexit. EDS luonnollisesti kampanjoi Britannian EU-jäsenyyden säilymisen puolesta ja tekee kaikkensa eurooppalaisen yhteisön säilymisen eteen. Tähän päätän kirjelmäni tällä erää. On äärimmäisen tärkeää, että Kokoomusopiskelijat vaikuttavat Euroopassa ja pitävät skandinaavisen äänensä kuuluvissa kun Euroopassa myllätään ja tilanne on kiperin. Meillä on tälle unionille paljon annettavaa!

PS: European Democrat Studentsin ikioma lehti Bulls Eye on viimein siirtynyt sähköiseen versioon. Käy tsekkaamassa järjestön kuulumisia ja politiikkaa täältä: www.bullseye-magazine.eu

 

Emmi Venäläinen

Varapuheenjohtaja

emmi.venalainen(at)kokoomusopiskeli.ccln002.cpn.fi