Faktat kuntoon vakuutuslääkäreistä keskusteltaessa

Kansalaisaloite vakuutus- ja eläkelaitosten lääkärien lausunnoista rikkoi keskiviikkona 50 000 allekirjoituksen rajan. Aihetta ympäröivä keskustelu on lähtenyt inhottavalle populistiselle laukalle, jossa faktat uhkaavat jäädä retoriikan jalkoihin. Tässä muutama fakta, jotka aiheesta keskustellessa on hyvä ottaa huomioon:

1. Vakuutuslääkäreitä velvoittaa sama lääkärin etiikka ja velvoitteet, kuin hoitavaa lääkäriäkin. Vakuutuslääkärin tehtävänä ei kuitenkaan ole uuden diagnoosin tekeminen tai hoitavan lääkärin diagnoosin kumoaminen. Sen sijaan vakuutuslääkärin tehtävä on arvioida vakuutetun oikeutta haettuun vakuutuskorvaukseen.

2. Vakuutuslääkärijärjestelmää on vasta tällä hallituskaudella uudistettu. Uudistuksessa on puututtu muun muassa seuraaviin haasteisiin: vakuutuslääkärin tekemien päätösten perusteluvelvollisuutta laajennettiin, vakuutuslääkärien koulutukseen kohdennettiin lisäresursseja ja hoitavien lääkärien sekä vakuutuslääkärien välistä yhteistyötä kehitetään yhä tiiviimmäksi.

3. Hoitava lääkäri ei yleensä ole vakuutusehtojen asiantuntija. Hoitavan lääkärin tehtävä on haastatella, tutkia sekä todeta ja dokumentoida sairaudet, vammat ja niiden aiheuttamat toiminnalliset rajoitukset. Hoitavan lääkärin arvion pohjalta potilaan työkykyä arvioidaan työterveyshuollossa.

4. Vakuutuslääkäri -termi on itsessään harhaanjohtava ja johtaa usein väärinymmärryksiin aiheeseen perehtymättömien keskuudessa. Vakuutuslääkärin sijasta tulisi puhua vakuutusyhtiön lääketieteellisestä asiantuntijasta.

Vakuutusoikeudelliset syy-seuraus-suhteet voivat johtaa yksittäistapauksissa korvausta hakevan kannalta kohtuuttomalta vaikuttaviin lopputuloksiin. Yksittäistapauksien pohjalta ei kuitenkaan pidä arvioida koko järjestelmän toimivuutta. Vakuutuslääkärien kivittämisen sijasta suurin huomio tulisi kiinnittää korvausprosessien kestoon. Pahimmillaan prosessi voi kaikkine muutoksenhakuvaiheineen pitkittyä jopa vuosien mittaiseksi epätietoisuuden tilaksi.

 
Juuso Mankonen

Varapuheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat