Pelastetaan opiskelijoiden kesä, hoidetaan harjoittelutuet kuntoon!

Pelastetaan opiskelijoiden kesä, hoidetaan harjoittelutuet kuntoon!

Moneen korkeakoulun tutkinto-ohjelmaan sisältyy harjoittelu, jonka merkitys opintojen edistymisen, asiantuntijuuden ja työllistymisen kannalta on merkittävä. Kokoomusopiskelijoiden mielestä harjoittelutuen myöntämisen perusteet tarvitsevat kipeästi uudistamista. Harjoittelutuen erilaiset myöntämisperiaatteet asettavat opiskelijan vaikeaan asemaan harjoittelupaikkaa etsiessä. Joskus myönnettyä harjoittelutukea voidaan edellyttää jo harjoittelun hakuvaiheessa, kun taas toisaalla harjoittelutukea voi hakea vasta harjoittelupaikan varmistuttua. Korkeakoulun ja harjoittelupaikan yhteentörmäyksessä opiskelija jää kahden tulen väliin. 

Tällaisena aikana olisi erityisen tärkeää, että opiskelijat voisivat etsiä harjoittelupaikkoja peruuntuneiden kesätöiden tilalle. “Elämme tällä hetkellä poikkeustilaa, jota kukaan ei olisi voinut ennustaa loppuvuodesta 2019, jolloin osassa korkeakouluista oli harjoittelutuen hakuaika. Opiskelijan kesän suunnitelmat saattoivat olla auki, niihin ei välttämättä kuulunut harjoittelu, tai kesätyöpaikka saattoi olla jo tiedossa. Tässä on yliopistojen tilaisuus joustaa ja mahdollistaa arvokkaan kokemuksen kerryttäminen opiskelijaharjoittelulla.”  linjaa liittohallituksen jäsen Laura Varajärvi. 

Harjoittelupaikkojen ja harjoittelutuen hakuajat eivät kohtaa, koska uusia harjoittelupaikkoja julkaistaan jopa päivittäin, mutta tukea voi yleensä hakea kerran tai kaksi vuodessa. Vaihtelevuus korkeakoulujen välillä on myös suurta. ”Jokaiselle opiskelijalle tulee kuulua yhdenvertainen mahdollisuus harjoittelutukeen. Harjoittelutukiprosessin vaihtelu jopa saman yliopiston tiedekuntien välillä asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan. Harjoittelutukijärjestelmää tulisi yhdenmukaistaa. Sen tulisi olla myöntämisperiaatteiltaan valtakunnallisesti läpinäkyvä ja joustava, ei sekava ja vaikea. Harjoittelutukia tulisi myöntää ensisijaisesti niihin harjoittelupaikkoihin, joissa työnantaja niitä edellyttää, jotta kenenkään harjoittelupaikka ei jäisi kiinni harjoittelutuen saamattomuudesta.” Toteaa varapuheenjohtaja Eero Heikkilä. 

“Ei ole tehokasta edes yliopiston kannalta, että tuhansia opiskelijoita koskettava harjoittelutuen hakeminen on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Harjoittelutuen hakeminen ja sen myöntämisperusteet tulisi uudistaa ja muuttaa joustavimmiksi”, täsmentää liittohallituksen jäsen Laura Varajärvi.

Yhteystiedot: 

Eero Heikkilä
varapuheenjohtaja
eero.heikkilä@kokoomusopiskelijat.fi

Laura Varajärvi
liittohallituksen jäsen
[email protected]