Yksi ilmainen koulutus ja lomarahat päälle


Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL julkaisi 1.7. keskustelua herättäneen kannanoton aiheena ”Miksei opiskelijoilla ole oikeutta lepoon ja lomaan”. Kannanoton voit käydä lukemassa täältä. Pureudun nyt muutamiin kannanoton kohtiin, jotka herättävät työssäkäyvässä opiskelijassa paljon kysymyksiä sekä ihmetystä.

”Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL haluaakin haastaa suomalaisia pohtimaan, miksi opiskelijoilla ainoana väestöryhmänä Suomessa ei ole oikeutta lomaan ja loma-ajan toimeentuloon.

Usein lyhyitä hengähdystaukoja on mahdollista ottaa esimerkiksi opetusperiodien välissä ja pidempiä esimerkiksi joulun aikaan. Näinä aikoina opiskelijalle maksetaan opintotukea.
Loma-ajan toimeentuloon taas ovat oikeutettuja ihmiset, jotka palkkatyössä ovat työnteollaan ansainneet lomapäiviä. Nämä loma-ajan palkat maksaa työnantaja. 

“Opintotukea voi nostaa kesällä vain, mikäli opiskelija kykenee suorittamaan riittävän määrän opintoja myös kesäkuukausina. Kaikille tutkintoon sopivia opintoja ei kesäisin ole saatavilla, ja valmiiksi vähäisiä tukikuukausia ei näin ollen ole usein järkevää tuhlata kesäajan opintoihin. Ainoaksi vaihtoehdoksi monelle jää töiden hakeminen.”

Opintotuki ei ole tarkoitettu etuudeksi, jota voidaan nostaa silloin, kun opintojen eteneminen ei ole riittävää tai kun opiskelija ei opiskele. Opintotuki on nimenomaan tarkoitettu opiskelujen, ei lomailun rahoittamiseen. Mikäli taas opinnoissa edistyminen on ollut tavallista nopeampaa, voi ylimääräisien tukikuukausien turvin hengähtää haluamanaan ajankohtana.
Ainoana vaihtoehtona töiden hakeminen ei tosiaan ole vaihtoehto huonoimmasta päästä, vaan nimenomaan tilanne, johon opiskelijoita tulisi kannustaa ja johon järjestelmiemme tulisi mukautua nykyistä paremmin. Opintotukien tulorajojen korottaminen tulisi nähdä investointina, jolla parannetaan opiskeluajan toimeentuloa ja edistetään työllistymistä myös pidemmällä tähtäimellä.

”Moni yliopisto-opiskelija viettää kesänsä töissä, joissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista ei pääse hyödyntämään. Yhteiskunnan kannalta tämä tuskin on järkevintä resurssien käyttöä.

Yhteiskunnan kannalta työssäkäynti on nimenomaan mitä järkevintä resurssien käyttöä, myös silloin, kun työ ei ole oman alan työtä. Työssäkäynti ylläpitää sosiaalisia taitoja, luo arkeen rytmiä, kehittää monenlaista osaamista, kasvattaa verkostoja, ehkäisee syrjäytymistä ja ennen kaikkea sillä ansaitaan toimeentuloa sekä kerrytetään eläkettä.

“Toimeentulotuen saamisen ehdot opiskelijalle ovat tiukat. Tukea saadakseen opiskelijan on kyettävä todistamaan, ettei sopivia kesäopintoja ole tarjolla, että töitä on haettu ja että kaikki nostettavissa olevat opintolainat on käytetty.

Toimeentulotuen ehdot ovat kaikille tiukat, eivät vain opiskelijoille. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja tarveharkintaiseksi tueksi, jolla taataan elämisen perusmenot. Se ei ole etuus tai opiskelijoille tarkoitettu loma-ajan palkka.

“Joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii mielenterveyden ongelmista. Tieto ei yllätä, sillä riittävä lepo stressaavien opintojen ohella on jaksamisen perusedellytys. Ilman kesätöissä käyviä opiskelijoita työpaikkojen taas olisi vaikea tarjota vakituisille työntekijöilleen lomaa ja samalla ylläpitää toimintaa läpi kesän. Opiskelijan kannalta tilanne ei kuitenkaan ole reilu tai oikeudenmukainen.”

Opiskelijoiden mielenterveysongelmien lisääntyminen on ilmiö, joka täytyy ottaa vakavasti. Tarvitsemme kuitenkin enemmän ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, joustavuutta opiskeluun sekä merkittävästi nopeammin saatavilla olevia palveluja avun saamiseksi. Kolmen kuukauden mittainen veronmaksajien maksama loma kaikille opiskelijoille ei ratkaise opiskelijoiden mielenterveysongelmia ja resurssit voisi kohdentaa huomattavasti vaikuttavammin.

”Vaikka kaikille muille tässä yhteiskunnassa loma ja lepo tuntuvat olevan perusoikeuksia, on opiskelijan tullakseen toimeen uurastettava levotta läpi vuoden. Olisi jo korkea aika muistaa, että opiskelijat ovat ihmisiä siinä missä muutkin.”

Loma ja lepo eivät todella ole kaikille perusoikeuksia. Monet yrittäjät todella uurastavat levotta läpi vuoden, eikä työnteko ole tae lomasta tai loma-ajan palkasta.

Haluaisin lopuksi muistuttaa kaikkia yleisesti siitä, että Suomessa koulutusjärjestelmä on siitä edistyksellinen, että meillä koulutus on maksutonta. Valtio tukee opiskelua ja lähtökohtaisesti opiskeluaikana tulotason aleneminen on väliaikaista. Suomen Ylioppilaskuntien Liitolle heitän haasteeksi ajaa vahvemmin opiskelijoiden tulorajojen nostoa sekä mielenterveyspalveluiden parempaa saatavuutta jokaiselle korkeakouluopiskelijalle. Työnhaun merkityksen väheksyminen ja täysin absurdien sosiaalietuuksien vaatiminen ei ole opiskelijoiden edunvalvontajärjestöltä vastuullista politiikkaa.

Niina Hämäläinen
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen.