Kokoomusopiskelijat: Suomen on levitettävä punainen matto huippuosaajille

Tiedote
Vapaa julkaistavaksi heti

Kokoomusopiskelijat: Suomen on levitettävä punainen matto huippuosaajille

Suomen työmarkkinat tarvitsevat huippuasiantuntijoille oman väylän. Viime päivinä keskustelua on herättänyt ulkomaisten erityisasiantuntijoiden oleskelulupien pitkittyneet käsittelyajat. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan oleskelulupahakemusten käsittely on tänä vuonna ollut keskimäärin 52 päivää. Lisäksi hakemusten käsittelyn laadussa on väitetty ilmenneen ongelmia, jotka ovat johtaneet viranomaispäätösten mielivaltaisuuteen. Kokoomusopiskelijat pitää vallitsevaa tilannetta Suomelle erittäin vahingollisena. Huippuasiantuntijat tuovat mukanaan Suomeen valtavat määrät osaamista ja lisäarvoa. Suomen pitäisi kääntää suunta ja luoda lisää vetovoimatekijöitä työperäiseen maahanmuuttoon.

“On kestämätöntä, että erityisasiantuntijoiden oleskelulupahakemukset käsitellään samassa prosessissa kaikkien muiden oleskelulupahakemusten kanssa. Kamppailemme Suomessa matalan syntyvyyden ja heikkenevän huoltosuhteen kanssa, kun samaan aikaan potentiaalisia huippuveronmaksajia istuu Maahanmuuttoviraston jonoissa kuukausikaupalla. Nämä ihmiset eivät odota järkyttävän pitkiä käsittelyaikoja, vaan suuntaavat katseensa muiden maiden työmarkkinoille. Huippuasiantuntijoille on perustettava oma väylänsä Suomeen, jota kautta hakemuksen käsittely hoituu korkeintaan kahdessa viikossa. Suomen on levitettävä punainen matto kansainvälisille huippuosaajille”, vaatii Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja Juuso Mankonen.

Suomi on esimerkiksi maailmanluokan koodareille kansainvälisessä vertailussa erittäin houkutteleva paikka tulla töihin. Etumme on vakaa yhteiskunta, jonne on hyvä asettua ja perustaa perhe, vaikka palkat eivät olisikaan aivan korkeimmalla tasolla. Meidän on välttämätöntä joustavoittaa prosessia erityisasiantuntijoiden oleskelulupahakemuksille, jos haluamme nähdä korkean osaamistason sektoreilla kansainvälisiä ammattilaisia vauhdittamassa työllisyyttä ja innovaatioita. Nykyinen hallitus ei ole vielä toteuttanut konkreettisia töyllisyyttä lisääviä politiikkatoimia, joten nyt olisi hyvä hetki aloittaa tästä yksinkertaisesta toimesta.

Kokoomusopiskelijat ehdottaa, että Maahanmuuttovirastoon perustetaan oma väylä huippuasiantuntijoiden tulolle Suomeen. Suomeen saapumisen on oltava vaivatonta ja nopeaa heille, jotka tulotasonsa puolesta kuuluvat erityisasiantuntijoiden ryhmään. Väylää kehitettäessä on otettava tiiviisti mukaan ne työnantajat, joille nykyisen järjestelmän ongelmat ovat tuottaneet eniten haittaa. Suomen houkuttelevuuden parantaminen tässä työntekijöiden luokassa olisi äärimmäisen tärkeä edistysaskel hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta. On myös esitetty, että lupahakemuksia tulisi hyväksyä automaattisesti tietyn käsittelyajan kuluttua umpeen. Emme voi kannattaa tällaista esitystä, joka ei mielestämme sovi suomalaiseen hallintokulttuuriin. Nähdäksemme tällainen käytäntö voisi heikentää käsittelyn laatua ja johtaa enenevissä määrin mielivaltaisiin viranomaispäätöksiin.

Lisätietoja
Juuso Mankonen
Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja
+358 40 143 6330
[email protected]