Ilmasto: Toivoa on, nyt tarvitaan vain tekoja

Ilmasto: Toivoa on, nyt tarvitaan vain tekoja

Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet aiheuttavat jostain kumman syystä suuria jakolinjoja ihmisten välillä. Ilmastotoimien vastustajat saattavat pelätä elämän muuttumista mahdottomaksi toimenpiteiden jäljiltä. Ilmastonmuutoksesta huolta kantavat taas ovat kovin usein julistamassa tuhoa koko ihmiskunnalle. Kummastakin ajattelutavasta puuttuu toivo ja usko tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos on äärimmäisen vakava ihmiskunnan kohtaama haaste, jonka ratkaisun tärkeyttä ei voi ylikorostaa. Apokalyptinen tulevaisuudella pelottelu ei ole kuitenkaan yhtään lähempänä niitä oikeita ratkaisuja, joita tarvitaan oikeudenmukaiseen siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, kuin ongelman kieltäminen tai ratkaisujen vastustaminen. Jotta päätökset saisivat mahdollisimman laajan kannatuksen toimien kohteiden keskuudessa, ei ilmastotoimissa voida sivuuttaa siirtymästä kärsivien huolia.

Oikea lähtökohta ilmastonmuutoksen torjunnassa on tosiasioiden hyväksyminen ja käytännönläheinen asennoituminen ongelmaan. Päästöjä on välttämätöntä vähentää merkittävästi, hiilidioksidia täytyy pystyä sitomaan tehokkaammin ja energiantuotannon painopiste on pakko siirtää uusiutuviin energiamuotoihin sekä ydinvoimaan. Päinvastoin kuin erilaisissa degrowth -ajattelutavoissa, päästövähennykset täytyy tehdä mahdollisimman vähillä haitoilla ihmisten elintasolle ja siellä, missä päästöjen vähentäminen on kaikista kustannustehokkainta. Inhimillisen kärsimyksen välttämisen ohella ilmastonmuutoksen torjunta on myös kannattava sijoitus. On käsittämättömän paljon halvempaa torjua haittoja nyt, kuin odottaa ja pyrkiä sopeutumaan ilmastokriisin iskiessä pahimmillaan.

On kuitenkin arvoja, joista tulee pitää kiinni ilmastotoimien rinnalla. Suomalainen kapitalistinen hyvinvointiyhteiskunta on kaikilla objektiivisilla mittareilla luonut Suomessa asuville ennennäkemättömän vaurauden ja hyvinvoinnin. Mahdollisuuksien tasa-arvon, markkinatalouden ja vapauden tulee olla keskeisiä arvoja myös ilmastonmuutosta aktiivisesti torjuvassa Suomessa. Suomalainen yhteiskunta on säilyttämisen arvoinen ja se voidaan säilyttää ilmastonmuutoksen torjunnan rinnalla. Tämä on oikeastaan juuri se syy miksi niitä hyviä, toimivia ja kiihkottomia ilmastotekoja pitää tehdä ja vieläpä mahdollisimman nopeasti.

Yhteiskunnan muutosnopeus ja polkuriippuvuus ovat hidasteita, jotka ovat välttämättömiä ottaa huomioon ilmastonmuutosta torjuttaessa. Yhteiskunnassa muutosta ei voi olettaa tapahtuvan saman tien. Tarvitaan riittävä siirtymäaika ja kohtuulliset kannustimet siirtymiseen. Jotta henkilöauton käytölle on aito vaihtoehto, tulee Suomen panostaa raideyhteyksiin merkittävästi. Toisaalta tietyissä osissa Suomea oma auto on välttämättömyyshyödyke. Ei suomalainen yhteiskunta voi todeta vain välinpitämättömästi, että nyt tietyltä ryhmältä otetaan elämän kannalta välttämätön kulkuneuvo pois. Niissä tilanteissa, joissa autoilu on oikeasti välttämätöntä, tulisi yhteiskunnan kannustaa verotuksella vähäpäästöisiin autoihin ja uusiutuvan- tai biopolttoaineen käyttöön. Tällä hetkellä autovero suosii suurempipäästöisiä vanhoja käytettyjä autoja. Autoverosta luopuminen sekä käytön ja päästöjen verotukseen siirtyminen korjaisi tämän epäkohdan. Koska siirtymä vie aikaa, on syytä aloittaa mahdollisimman pian. 

Samoin kuin autoilussa, löytyy myös kaikilla muilla yhteiskunnan sektoreilla käytännöllisiä ja ei kohtuuttomia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Meidän tulee uudistaa liikenteen lisäksi energiantuotantoa, lämmitystä, verotusta, erityisesti saastuttamisen haittaveroja sekä osallistua ja rohkaista muitakin osallistumaan tehokkaasti kansainväliseen ilmastotyöhön ja kv-sopimuksiin. Kokoomus on luonut paketin konkreettisia ilmastotekoja, jotka tarjoavat käytännöllisiä ja kohtuullisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luovat toivoa sinne, missä aiemmin on ollut vain uudistuksien vastustamista tai maailmanlopun ennustamista. Toivon todella, että ohjelma pääsee käyttöön, kun mietitään seuraavia Suomen askelmerkkejä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Jeremias Nurmela
Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi
0442907595