Investointeja Suomeen, kiitos!

Yritysten investoinneilla pidetään Suomi ja talouden rattaat liikkeellä. Investoinnit luovat lisätyötä ja edellytyksiä yrityksille kehittää toimintaansa sekä tukea pidemmän aikavälin kasvua. Nämä hyödyt parantavat työllisyyttä, joka tuo verotuloja valtion kassaan. Kaikki sen tietävät, että ilman yrityksiä ei ole työtä ja ilman osaavaa sekä kilpailukykyistä työvoimaa ei yritysten liiketoiminta pyöri.

Suomen nykyinen yritysveromalli ei kannusta investoimaan. Vaikkakin yritysveroa eli yhteisöveroa laskettiin 24,5 prosentista 20:een vuoden 2014 alussa, se ei ole tarpeeksi vauhdittanut investointeja. Siksi tällä saralla tarvitaan uusia ja innovatiivisempia reformeja, jotka olisi pitänyt tehdä jo aika päiviä sitten. Toki liialliseen synkistelyyn ei ole varaa, vaan pitää tarttua tuumasta toimeen.

Eteläisen naapurin, Viron yritysveromallia on kehuttu ja siksi sen soveltamismahdollisuuksia tulee hyödyntää Suomessa. Miten sitten Viron malli eroaa Suomen tuloverojärjestelmästä? Virossa yrityksen voitosta maksetaan veroa vasta, kun voitto jaetaan omistajille. Jakamattomasta voitosta veroa ei siis makseta. Eli toisin sanoen Viron malli eroaa merkittävästi Suomen järjestelmästä, jossa verotetaan ensin voitosta, jonka yritys tekee ja tämän jälkeen omistajaa yrityksestä saadusta voitonjaosta eli pääomatuloista.

Otetaan konkreettinen esimerkkilaskelma: Kaksi yritystä tekee 10 000 euroa voittoa. Toinen Suomessa ja toinen Virossa. Suomessa tästä voitosta maksetaan 20% vero, jolloin yrityksen käyttöön jää rahaa 8000 euroa. Virossa puolestaan vero on 0% eli käyttöön jää 10 000 euroa. Tämä raha voidaan hyödyntää yrityksen kehittämiseen ja investointeihin. Kun Suomessa yrityksestä nostetaan voittoa 8000 eurosta, siitä maksetaan 30% vero eli rahaa jää 5600 euroa. Virossa maksetaan 25% vero 10 000 eurosta, joten rahaa jää 7500 euroa. Ero näiden mallien välillä on siis huomattava.

Mallissa on myös ongelmia eli kolikolla on aina kääntöpuolensa. Monet asiantuntijat ja selvitykset kertovat, että malli ei kannusta tarpeeksi investoimaan uusiin aloihin tai tuotekehitykseen. Kuitenkin tämän kaltainen verotus on houkutellut hyvin ulkomaisia investointeja Viroon, joten hyviäkin puolia mallista löytyy. Voitaisiinko tässä asiassa löytää ymmärrys yli puoluerajojen? Väitän, että kyllä voidaan. Otetaan Viron mallista parhaiten toimivat asiat ja räätälöidään Suomen mallista sellainen, joka kannustaa aidosti investoimaan uusiin aloihin ja tuotekehitykseen.

Suomi on kuitenkin korkean tuottavuuden vientimaa, jonka tuotekehitys on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Tässä asiassa on jääty pohjoismaiselta tasolta pahasti jälkeen. Aktiivisesta tuotekehityksestä hyötyisi myös korkeakoulut, joille aukeaa ainutlaatuinen tilaisuus tarjota tutkimuspalvelujaan yritysten hyödynnettäväksi. Uuden mallin käyttöönotto ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä eli mallilla olisi väistämättä miljardien verotulojen vähentävä vaikutus. Tämä on kuitenkin mahdollista hoitaa järkevällä siirtymäajalla.

Suomeen on luotava enemmän yrittäjä- ja yritysmyönteistä ilmapiiriä. Meidän ei pidä missään nimessä rangaista riskinotosta vaan edistettävä vapaampaa toimintaympäristöä. Katseet kohdistuvat pk-yrityksiin, jotka haluavat aidosti kasvaa ja työllistää. Tämä sektori on edelleen se hiomaton timantti. Kun verotetaan vähemmän, sitä kannustavampaa se on yritysten ja yrittäjien näkökulmasta. Toisin sanoen keep it simple politiikan avulla luodaan win-win tilanteita, josta hyötyy koko yhteiskunta. Tämä ajatus pitää ottaa elinkeinopolitiikassa käyttöön laajemmin.

Juuso Aaltonen

Kirjoittaja on vaasalainen opiskelija ja Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen.

Teksti on julkaistu aiemmin Kokoomusopiskelijoiden Näkökulmia Talouteen -pamfletissa, jonka voit lukea täältä.