Kataisen ja kumppaneiden puolimatkan krouvi

Maamme hallitus on kokoontunut Säätytalolle keskustelemaan hallituksen puolivälintarkastelun merkeissä. Eri medioissa toistuvat samat viestit. Miten työllisyyttä voidaan lisätä ja miten maahamme saadaan aikaan talouskasvua. Lausuntojen taustalla ovat hallitusohjelman kirjaukset velkaantumisen taittamisesta sekä tavoitteesta saada kestävyysvaje taittumaan. Toisin sanoen meidän on luotava uusia työpaikkoja, saatava ihmiset aiemmin työelämään ja kaiken lisäksi vielä pysymään siellä pidempään. Ei siis ihan helppo ”harjoitus”.

Sitoutumattomat opiskelijajärjestöt ovat aivan aiheellisesti tuoneet esiin, että työuria pitää pidentää erityisesti keskeltä. Sen lisäksi työuria on pidennettävä myös alusta ja lopusta. Meidän jokaisen on kannettava kortemme kekoon, jotta tulevina vuosina nuorempiin sukupolviin kohdistuvat verot sekä lakisääteiset maksut eivät kasva liian suuriksi.

Tuhatkunnassa onkin tartuttu erityisesti alkupään ratkaisuihin, jotta opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen saadaan uudenlainen ote. Tässä listattuna muutamia ratkaisujamme:

Opinto-ohjaus

 • peruskoulun opintojen ohjauksessa on erityisen tärkeää, että opintojen ohjauksessa huomioidaan myös jatko-opintonäkökulmat
 • Toisen asteen päättäneillä opiskelijoille annettava mahdollisuus käyttää lukion/ammattioppilaitoksen opinto-ohjaajia 12/24kk valmistumisensa jälkeen.
 • varusmiespalveluksen aikainen opintojen ohjaus siten, että palveluksen alussa ja lopussa tapaaminen opinto-ohjaajan kanssa

Ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus

 • yleissivistävien aineiden jaksottaminen tasaisesti
 • vähentää ensimmäisen vuoden aikana tapahtuvia keskeytyksiä
 • nuorisotakuun resursointi ja ohjeistus kuntoon
 • oppisopimuskoulutuksen taakkaa kevennettävä erityisesti yrittäjän näkökulmasta

Lukiokoulutus

Kokoomuksen eduskuntaryhmän raportin toimenpiteet lukiokoulutuksen kehittämiseksi saavat myös Tuhatkunnalta kannatusta

Korkeakoulutus

Pääsykokeet 2 kertaa vuodessa

 • kevään ja syksyn haku
 • nopeuttaa opintojen aloittamista
 • ARENE:n ja Unifin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella kustannusneutraali
 • peruskurssit pidettäisiin 2 kertaa vuodessa

Pääsykokeiden mitattava alalle soveltuvuutta

 • vähentää keskeytyksiä, kun alasta on aito selvyys viimeistään pääsykokeissa

Yhdellä pääsykokeella useampaan korkeakouluun

 • heikentää mahdollisuuksia hakea useampaan korkeakouluun samalle alalle

Pääsykokeet voitava suorittaa varuskunnissa

 • valvonta ja järjestäminen ei ole ongelma

Monipuoliset opintojen suorittamisvaihtoehdot

 • tenttiakvaariot
 • kesälukukausi
 • verkko-opinnot
 • aikaisemmin hankitun osaamisen parempi tunnustaminen
 • töissä tai vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen
 • korkeakoulujen välisten siirtymisten helpottaminen

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen

 • opetuksen järjestäminen pienissä yksiköissä estää monipuolisen opiskelun
 • tukipalvelut eivät ole ajantasaiset
 • korkeakoulujen erikoistuminen

Korkeakoulujen rahoitus

 • pitkällä aikavälillä rahoitus on saatava kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle
 • lukukausimaksut EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille

Terveys ja hyvinvointi

 • AMK-opiskelijat YTHS:n piiriin ja YTHS-kokeiluun pakollisen terveydenhoitomaksun säätäminen
 • työnantajille kannustimia terveydenedistämiseen
 • työterveyspalvelut nykyiselläänkin hyvällä tasolla, mutta olisiko vuosittainen terveystarkastus kokonaisuuden kannalta järkevä -> tarvittaessa terveysremontti
 • liikuntapalveluiden järjestäminen korkeakouluissa
 • Liikuntapalveluiden ja YTHS:n palveluketju kuntoon.

Monenlaista näkökulmaa on siis osaltamme tuotu esiin. Laitetaan siis työurat kuntoon ihan sieltä alusta aina loppuun asti.

– Akseli

Kirjoittaja on kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja