“Keitäppä tyttö kahvia” – Vielä on matkaa tasa-arvoiseen Suomeen

Suomea on pitkään kutsuttu tasa-arvon mallimaaksi. Itsenäisyyden aikana Suomi on toden totta muuttunut tasa-arvoisemmaksi, mutta esimerkiksi politiikan kentällä on yhdenvertaisen kohtelun saralla vielä matkaa. Vaikka naiset ovat kohonneet politiikan huipulle ja eduskunnan sukupuolijakauma on tasoittunut, kohtaavat politiikassa työtään tekevät naiset edelleen vähättelyä niin vaalikentillä kuin sosiaalisessa mediassa.

“Meillä jopa hallituspuolueiden puheenjohtajistoa nimitellään tyttöviisikoksi. Jokaisen olisi hyvä muistaa, että mikäli omaa viestiä ei koe tarpeeksi vahvaksi ja vakuuttavaksi ilman, että toisen ihmisen paikka täytyy osoittaa sukupuoleen tai ikään sidotulla termillä, on syytä olla sanomatta mitään.” kommentoi liittohallituksen varapuheenjohtaja Niina Hämäläinen.

Tasa-arvo ei ole valmis, jos ihmiset jatkavat vanhentuneiden ja loukkaavien sanojen käyttöä tai hyökkäävää, stereotypioita vahvistavaa keskustelukulttuuria. Sukupuoleen tai ikään perustuvat ennakko-oletukset eivät ole pelkästään naisten kohtaama ongelma. Ne koskettavat kaikkia, ja esimerkiksi perinteinen “miehen malli” on monille epäluonteva, kuristava ja leimaava. Modernissa yhteiskunnassa ei pitäisi pysähtyä pohtimaan toisen  sukupuolta, vaan ottaa hänet vastaan ihmisenä. Aito tasa-arvo lähtee meistä yksilöistä, eikä ylhäältä tulevista määräyksistä. 

“Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, rakennammeko tasa-arvoista Suomea vai vahvistammeko ihmisiä kahlitsevia stereotypioita. Sivusta seuraamisen aika on ohi ja nyt on puututtava toista halventavaan kohteluun ja syrjintään, olipa kyseessä sitten vaaliteltta, somepäivitys tai muu kohtaaminen. Jokaisella meistä on velvollisuus rakentaa Suomea, jossa sukupuoleen katsomatta nuorella tai vähemmistöön kuuluvalla on turvallista olla ja tehdä työtä, oli se työ politiikkaa tai ei.” toteaa liittohallituksen jäsen Rakel Saarinen. 

Pidetään huolta omasta osuudestamme tasa-arvon edistämisessä ja annetaan jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Kokoomuksen opiskelijaliitto toivottaa kaikille hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Lisätietoa:

Niina Hämäläinen
Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja
niina.hamalainen@kokoomusopiskelijat.fi
Twitter: @niinahama

Rakel Saarinen
Liittohallituksen jäsen
rakel.saarinen@kokoomusopiskelijat.fi