Kohti kestävää, tavoitteellista koulutuspolitiikkaa!

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta hyväksyi liittokokouksessaan 29.11.2015 Tampereella liitolle tavoiteohjelman, josta löytyvät Kokoomusopiskelijoiden kannat niin koulutukseen, sosiaalipolitiikkaan kuin työelämään.

Kestävä, tavoitteellinen koulutuspolitiikka on Kokoomusopiskelijoiden tavoitteiden ja toiminnan ydin. Mitä tarkoituksenmukaisemmin korkeakoulutus maassamme järjestetään, sitä paremmat mahdollisuudet opiskelijoilla on laadukkaaseen, monitieteellisyyden ja kansainvälisyyden mahdollistavaan koulutukseen kaikkine tukipalveluineen.

Tavoiteohjelma löytyy kokonaisuudessaan täältä.