Kohtuutta vaatimuksiin ja faktat kuntoon, SONK!

Arvoisa sosialidemokraattinen opiskelijaliike,

Saku Jokisalo

Yleensä en reagoi näihin kannanottoihin sen julkisemmin, mutta nyt karahti sen verran pahasti karille, että pakko vastata kuin Kela-setä konsanaan.

On pakko kysyä, mistä ihmeestä tämä kannanotto sai voimansa, sillä se vilisee asiavirheitä ja turhaa läpinää. Yritän tässä nostaa niitä esille.

”Opintotukikuukausien takaisinmaksussa on luovuttava ennakkoilmoituksettomasta rangaistuskorosta! Monilta opiskelijoilta, joiden tulot ovat viime vuonna ylittäneet opintotuen tulorajan, peritään nyt ylimääräistä tukea takaisin poskettomalla 15 prosentin korolla.”

Posketon tai ei, niin korkohan se ei missään nimessä ole vaan korotus. Jos se olisi korko, niin joku saattaisi jopa väittää sitä lain vastaiseksi. Lähimpänä tätä korotusta lainsäädännössä on verrattavissa viivästyskorko yksityishenkilöille, joka muodostuu seuraavasti: Korko on 7 % + Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Eli käytännössä tällä hetkellä 8%. Ja kun Kelan tutkimusten mukaan iso osa takaisinperinnän kohteiksi joutuneista tekee maksusuunnitelman Kelan kanssa, tämä 15% korotus tulee itse asiassa halvemmaksi opiskelijan näkökulmasta. Se kun sattuu olemaan kertakorotus, ei jatkuvaluonteinen vuosikorko.

”Mikäli opiskelija ylittää tulorajan, joka on jokaista tukikuukautta kohti 660 euroa tai tuetonta kuukautta kohti 1 970 euroa, joutuu hän maksamaan koko opintotuen takaisin, eli 499,60 euroa kuukautta kohden, ja tämän päälle 15 % korotuksen.”

Eli mikä se nyt olikaan? Tässähän SONKilla menee näköjään termit sekaisin kuin Jutta Urpilaisella takauksista, takuista ja vakuuksista puhuttaessa aikanaan.

”On kohtuutonta, että tällainen menettely kohdistetaan perustoimeentulon turvaavaan etuuteen. Opintotuesta vastaavan ministerin tulee korjata asia välittömästi!”

Opintotuki on määritelty alun perin koulutuspoliittiseksi elementiksi, ei perusturvaksi eikä sosiaalipoliittiseksi elementiksi. Opintotuesta perustoimeentulon ja perusturvan osana puhumisesta voi olla kauaskantoiset vaikutukset varsinkin, kun veljet ja tyttäret vihreissä ja vasemmalla jo nyt hinkuvat kansalaispalkkaan verrattavaa perustuloa. Tämä ei käsittääkseni ole SONKinkaan linja?

”On pöyristyttävää, että opiskelijoiden perustoimeentulon turvaavaan etuuteen on yhdistetty tämän kaltainen rangaistusmenetelmä. Opiskelijan tulee saada ennakkoilmoitus, jonka avulla hän saa tietoonsa tapahtuneen virheen ja voi korjata sen ilman kohtuuttomia rangaistuksia”

Voi hyvät hyssykät, minkä tapahtuneen virheen?

”Opintotuen takaisinperinnän nykytilanteesta johtuen, pienikin huolimattomuus tulojen seuraamisessa voi johtaa ankaraan rankaisuun ilman ennakkoilmoitusta.”

Yhdistän vastaukseni näissä kahdessa. Opiskelijan tulee ITSE tietää tulorajansa sekä tulonsa ja laskea sen mukaan käytettävissä olevat tukikuukautensa. Tämä ei ole rangaistusmenettely, vaan ihan laillinen toimenpide liian maksetun etuuden takaisinperimiseksi. On täysin absurdia väittää että opiskelijalta perittäisiin tukia takaisin jotenkin pyytämättä ja yllättäen. Tänä vuonna peritään vuoden 2011 tukia takaisin, tukia joita on voinut palauttaa vapaaehtoisesti jo ennen korotusta . Tällöin ne kuukaudet saa vielä takaisin käyttöönkin, toisin kun takaisinperinnässä. SONK unohtaa myös iloisesti Kelan 220 euron marginaalin tulorajojen ylityksessä, kätevää.

Sen myönnän, että tämä takaisinmaksukierre on ongelmallinen ja vaatisi jotain muutosta. Ja tämä takaisinmaksukierre ei katkeakaan helposti. Toisaalta, ei se kyllä tälläkään avauksella parane, vaan mielestäni pitää tarkastella nimenomaan tulorajoja. Joten, käsitänkö siis oikein, että Demariopiskelijat ovat tulleet Kokoomusopiskelijoiden linjoille tulorajojen nostoa vaatimaan? Hienoa!

Lopuksi, tämä kannanottohan on vähintään osittain turha. Asiasta on väännetty jo pitkään kättä, ja kohtuuttomuudestakin voi olla montaa mieltä. Myös opintotukilakia ja sen tulorajoja sekä takaisinperintää koskevaa kohtaa muutetaan ensi vuoden keväästä alkaen siten, että viimeinen vapaaehtoinen palautuspäivä muuttuu huhti-toukokuulle, jolloin jokaisella on verotiedot edelliseltä vuodelta tiedossaan. Näin ollen jokainen pystyy ihan lyhyelläkin matematiikalla ilman sen suurempia derivointeja laskemaan edellisen vuoden ansiotulonsa ja suhteuttamaan sen nostamiinsa opintotukikuukausiin. Lisäksi suosittelen kaikille myös vähintään pienimuotoista talouden suunnittelua seuraavalle vuodelle. Tiedän kokemuksesta, että opiskelussa kaikki ei mene aina suunnitelmien mukaan ja yllätyksiäkin tulee. Mutta juuri sitä varten tarvitaan oman talouden suunnittelua.

 

Tuolta käytävän toisesta päästä, Nuorten Liitosta voisin lainata tähän loppuun erästä fraasia, joka mielestäni sopii tähän osuvasti: Yhteiskunta EI ole äitisi.

 

Keväisin terveisin,

-Saku

Kirjoittaja on Kokoomusopiskelijoiden pääsihteeri.