Kokoomukselle kattava edustus kansallisten opiskelijaliittojen hallituksiin

 Suomen suurimman opiskelijajärjestön, Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtajaksi valittiin Bennie Wardi. Wardi on kuluvan vuoden toiminut liikuntaliiton varapuheenjohtajana.

 ”Olen erittäin innoissani tulevasta vuodesta. Uusi strategia selkiyttää OLL:n tehtävää ja paikkaa opiskelijajärjestökentällä.  Sen jalkauttaminen ja liiton talouden vakauttaminen ovat edessä olevan kauden tärkeimmät tehtävät. Kiitos taustajoukoille saamastani tuesta ja liittokokoukselle luottamuksesta!”, kiittelee Wardi.

 Suomen Opiskelijakuntien Liiton liittokokous kokoontui 20.-21.11.2015 Lahteen. Liiton hallitukseen valittiin Riina Kasurinen ja Jaakko Lehtonen. Liittokokous päätti muuttaa poliittisen ohjelman tavoitteen opiskelijakuntien automaatiojäsenyydestä vapaaehtoisuuteen perustuvaksi.

 Kokoomusopiskelijoiden Tuomas Kuoppala(Tampereen yliopiston ylioppilaskunta) valittiin Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen jäseneksi toimikaudelle 1.1.-31.12.2016

 ”Koulutuspolitiikka ja sen ratkaisut tulevat olemaan erityisen pinnalla ensi vuonna. Laadukkaan ja toimivan koulutuksen takaamiseksi korkeakoulujen ja opetusministeriön vuoropuhelua on entisestään tiivistettävä. On hienoa päästä mukaan tähän rakenteelliseen kehittämiseen”, kertoo vastavalittu Kuoppala.

 Suomen Ylioppilaskuntien Liitto (SYL) kokoontui liittokokoukseen 20.-21.11.2015 Espoon Korpilammelle. Kokoomusopiskelijoiden liittokokousedustajiin kuului aktiivisia liiton jäseniä useasta eri ylioppilaskunnasta.

 ”Kokoomuksella on edelleen todella vahva edustus suomalaisessa opiskelijaliikkeessä. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan vahvaa yhteistyötä opiskelijajärjestökentän kanssa. Tavoite paremmin toimivasta korkeakoulujärjestelmästä ja hyvinvoivista opiskelijoista kun on yhteinen”, toteaa liiton puheenjohtaja Daniel Lahti.

Lisätietoja:

Daniel Lahti
Puheenjohtaja
044 7760 773
[email protected]

Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta on suomalainen poliittinen opiskelijajärjestö ja Kansallisen Kokoomuksen jäsenliitto, johon kuuluu edelleen lukuisia pienempiä jäsenyhdistyksiä lähes kaikista Suomen korkeakouluista.