Kokoomusopiskelijat: Sivistysporvarit esittävät vaihtoehdon hallituksen koulutuspetokselle

Kokoomusopiskelijat: Sivistysporvarit esittävät vaihtoehdon hallituksen koulutuspetokselle

Kokoomus julkaisi juuri vaihtoehtobudjettinsa. Kokoomusopiskelijat iloitsevat vaihtoehtobudjetin selkeästä panostuksesta sivistykseen ja koulutukseen. Koulutusleikkaukset rampauttivat suomalaista koulutusta merkittävästi. Nyt esitetty vaihtoehtobudjetti korjaisi monia koulutusleikkauksista aiheutuneita vahinkoja. Vaihtoehtobudjetti on suunnanmuutos, joka palauttaa sivistysporvarit takaisin Kokoomuksen eturintamaan.  

“Yhteinen tavoitteemme on, että vuonna 2030 yli puolella nuorista olisi korkeakoulututkinto. Tämä tavoite ei tietenkään toteudu itsekseen. Valitettavasti Rinteen hallituksen toimet koulutuspolitiikan saralla eivät ole riittäviä tavoitteen toteutumiseen. Kokoomuksen budjetissa lisättyjä korkeakoulujen aloituspaikkoja kompensoitaisiin, jotta korkeakoulutuksen laatu ei kärsisi saavutettavuuden kustannuksella. Korkeakouluja pääomitettaisiin miljardilla eurolla ja suomalaista huippututkimusta rahoitettaisiin 140 miljoonalla eurolla. Vertailukohtana korkeakoulutuksen leikkaukset olivat 355 miljoonaa ottaen huomioon hallituskauden mittainen indeksijäädytys. Nykyinen hallitus myy valtion omaisuutta ja käyttää rahat pysyvien menojen kattamiseen. Pääomittaminen tarjoaisi pitkän ja kestävän rahoituksen korkeakouluille”, iloitsee Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Juuso Mankonen.

Opiskelijat ovat monimuotoinen ihmisryhmä, joiden hyvinvointi on saatava kuntoon. Vaihtoehtobudjetissa esitetyt terapiatakuun toteutuminen ja lisäpanostukset Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiölle takaisivat sen, että opiskelijat olisivat opintojen aikana hyvinvoivia ja valmiita työelämän haasteisiin. Kun kaikki korkeakouluopiskelijat siirtyvät YTHS:n piiriin, on ensisijaisen tärkeää, että henkilöstöresurssit ovat riittävät heti vuoden 2021 alusta alkaen.

Opiskelijoiden toimeentuloon on myös esitetty parannuksia. Noin 60 prosenttia opiskelijoista käy töissä opintojen ohella. Tulorajat ovat tällä hetkellä merkittävä kannustinloukku, joka on estänyt opiskelijoiden työkokemuksen kartuttamista ja ollut esteenä omalla työllä ansaitulle elintason nousulle. Vaihtoehtobudjetti esittääkin 50 prosentin korotusta tulorajoihin. Tämä tutkimusten mukaan lisäisi verotuloja ja toisi 30 miljoonaa euroa valtion kassaan samalla kun opiskelijoiden vapaus ja ansaintamahdollisuudet kasvaisivat. 

“Kokonaisuutena vaihtoehtobudjetti on hyvä osoitus siitä, kuinka koulutus ja sivistykselliset arvot ovat Kokoomuksen kovaa ydintä. Tämän budjetin koulutuksen rahoituksen ratkaisut ovat sellaisia, joista kehotamme istuvan hallituksenkin ottavan mallia”, summaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Juuso Mankonen

Yhteystiedot:
Juuso Mankonen
[email protected]
+358 40 143 6330