Kokoomus, kenen joukoissa seisot?

Tänä keväänä pidetyt kuntavaalit oli kokoomukselle monella tapaa huippumenestys: puolueemme voitti vaalit, Jan Vapaavuoren paikka Helsingin ensimmäisenä pormestarina vahvistui ja nuorten ehdokkaiden rynnistys valtuustoihin oli menestys niin kokoomusopiskelijoille kuin -nuorille.

Juuri modernien ja uudistusmielisten nuorten läpipääsyn seurauksena voisi kevään 2017 kuntavaaleja puolueemme näkökulmasta nimittää ”sinivihreiden liberaalien vallankumoukseksi”. Näin Suomalaisen Puolueen vanhasuomalaisen jaoston perijänä on kokoomusta kuitenkin perinteisesti pidetty maassamme Suomen virallisena konservatiivipuolueena. Edellä mainitsemani seikka kokoomuksen ja konservatismin suhteesta onkin varsin selkeästi havaittavissa puolueen vanhemman ikäpolven politiikassa ja mielipiteissä, jotka koskevat niin inhimillisiin arvoihin kuin talouteen liittyvää päätöksentekoa.

Sinivihreiden kokoomuslaisten määrän noususta valtuustoissa voi mielestäni havaita selkeiden muutosten tuulten puhalluksen puolueen sisällä. Kokoomus on ottanut nuorten avulla selvän linjan kohti liberaalia ja uudistunutta keskustaoikeistolaista puoluetta, minkä seuraamukset alkavat kuitenkin näkyä vasta vuosien kuluttua, kun konservatiivisesti ajatteleva sukupolvi alkaa väistyä nuorten edustajien tieltä. Nyt on erityisen tärkeää sekä Tuhatkunnalle että kokoomusnuorille pitää huoli siitä, että Suomen poliittisesta kentästä puuttuvan urbaanin liberaalin puolueen paikan tulee tulevaisuudessa täyttämään nimenomaan kokoomus eikä esimerkiksi vihreät.

Kuntavaalien jälkimainingeissa alkoikin sosiaalisen median eri kanavilla keskustelu urbaanin liberaalipuolueen ”ekologisen lokeron” täyttämisestä. Näen itse, että parhaiten tämän lokeron täyttäisi tulevaisuudessa ehdottomasti kokoomus. Kansanliikkeemme nuoren polven jäsenissä elintärkeät ympäristöarvot ovat vähitellen nousseet erittäin vahvasti esille, haluamme tehdä tulevaisuudessa työnteosta entistä kannustavampaa ja Suomen puolueista olemme lisäksi kaikkein Eurooppa-myönteisimpiä. Tehkäämme siis kokoomuksessa sama, mitä Mark Rutten Vapauden ja demokratian kansanpuolue Hollannissa tai Justin Trudeaun liberaalipuolue Kanadassa on saanut aikaan.

Näin loppuun haluaisin esittää kaikille kokoomuslaisille vielä yhden kysymyksen: ”Kenen joukoissa kokoomuksen teidän mielestänne pitää seisoa?” Haluammeko kuulua vanhoillisiin konservatiiveihin vai moderneihin liberaaleihin, jotka kapitalistisesta ja isänmaata kunnioittavasta vakaumuksesta huolimatta ottavat huomioon ympäristöarvot päätöksenteossa, pitävät Suomen vahvasti osana kansainvälistä yhteisöä ja antavat auttavan kätensä heikommassa asemassa oleville. Kokoomuslaiset, pallo on teillä!

Konsta Nupponen
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen