Kokoomusopiskelijat: Iän ja kokemuksen tuoma merkitys ymmärrettävä päätöksenteossa!

Kansanedustajat läpi puoluekentän ovat kuluneen kevään aikana kantaneet huolta ikääntyvän väestönosan etuoikeutetusta asemasta. On kyseessä sitten ministerin avustajakaarti tai eläkerahastoihin sidottu pääoma, on kerrassaan kestämätöntä ajatella nuorten polvien tulevaisuuden mahdollisuuksia nykyisessä taloustilanteessa. Kaikilta ja kaikkialta on leikattava – myös urakehityksestä ja mahdollisuudesta eläköitymiseen.

Kokoomusopiskelijat esittää ratkaisuksi ikä- ja kokemuskriteerien tuomista kaikkialle yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Esimerkiksi puolue-elimissä tätä voitaisiin soveltaa valitsemalla automaattisesti iäkkäin käytettävissä oleva henkilö tarjolla olevaan rooliin. Näin poliitikkojen urakehitykseen saataisiin ennustettavuutta ja turvattaisiin vuosikausia pyyteetöntä yhteiskunnallista työtä tehneiden tulevaisuus.

“Aloitteemme kannalta merkityksellistä ei ole se, sovelletaanko kriteerinä fyysistä ikää vaiko kokemusta virkaikänä. Tärkeää sen sijaan on, päätämmekö me yhteiskuntana hylätä hyvinvointivaltion perustan ja luovuttaa päätöksenteon vastikään rippikoulusta selvinneiden, diginatiivien ja start-up -hegemoonikkojen käsiin”, toteaa liiton puheenjohtaja Kupiaine.

Rekrytointien lisäksi kokemuskriteerejä voidaan soveltaa laajemminkin: Osaksi korkeakoulujen rahoitusjärjestelmää voidaan sitoa strateginen kokemusraha, joka huomioi niin korkeakoulun kuin sen henkilöstön yhteenlasketun iän. “Samoin eläkerahastoista purettavan osuuden suuruus voidaan ratkoa esimerkiksi maakuntavaalien yhteydessä järjestettävin eläkevaalein. On vain ja ainoastaan reilua tuoda päätöksenteko eläkkeensaajien keskuuteen – he kun tietävät parhaiten ostovoimansa koon”, linjaa puheenjohtaja Kupiaine.

Kokoomusopiskelijat haluaa kannanotollaan muistuttaa, että yhteiskunnan muuttuessa yhä vauhdikkaammin on meidän yhteisellä vastuullamme pitää huolta myös kantasuomalaisten, keski-ikäisten miesten etenemismahdollisuuksista.

Lisätietoja liiton puheenjohtajalta.