Kokoomusopiskelijat: Opintotuen huoltajakorotus on tasa-arvoteko perheellisten opiskelijoiden puolesta

Kokoomusopiskelijat iloitsee hallituksen päätöksestä palauttaa opintotukeen huoltajakorotus. Hallitus päätti puolivälitarkastelussaan 75 euron kuukausittaisesta huoltajakorotuksesta opintotukeen. Huoltajakorotukseen on oikeutettu opiskelija, joka on alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja. Huoltajakorotus on tasa-arvoteko perheellisten opiskelijoiden puolesta. Perheen perustaminen ei saa olla este koulutuksen hankkimiselle.

“Suomi on tällä hetkellä ainoa Pohjoismaa, jossa lapsen huoltajuus tai lasten lukumäärä ei vaikuta opintotuen määrään. Huoltajakorotus on hallitukselta tärkeä korjausliike perheellisten opiskelijoiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi”, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias sanoo.

Opintotuen huoltajakorotus on tärkeä muutos tilanteessa, jossa opintoraha pienenee ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Vuokralla asuvat perheelliset opiskelijat ovat jo tällä hetkellä oikeutettuja yleiseen asumistukeen. Tulevaisuudessa asumistuen määrään vaikuttaa alentavasti opiskelijan nostama opintoraha, joka lasketaan tuloksi yleistä asumistukea määritettäessä. Siksi Kokoomusopiskelijat on pitänyt välttämättömänä, että perheellisten opiskelijoiden taloudelliset mahdollisuudet täysipäiväiseen opiskeluun turvataan opintotuen huoltajakorotuksella.

Kokoomusopiskelijat esittää, ettei perheellisen opiskelijan saamaa huoltajakorotusta otettaisi huomioon yleistä asumistukea myönnettäessä. Huoltajakorotuksen tuomia taloudellisia hyötyjä perheellisille opiskelijoille ei saa vesittää niin, että opiskelijan saama yleinen asumistuki pienenee samanaikaisesti.

Lisätietoja:

Marianna Kupias
Puheenjohtaja
p. 044 239 9029
[email protected]