Kokoomusopiskelijat: Pormestarimalli otettava käyttöön suurissa kaupungeissa

Tiedote 24.3.2018
Julkaisuvapaa klo 15

 

Kokoomusopiskelijat: Pormestarimalli otettava käyttöön suurissa kaupungeissa

 

Kokoomusopiskelijat julkaisi 24.3. kaupungistumispamfletin, jossa otetaan kantaa muun muassa pormestarimalliin, kasvupalveluiden järjestämiseen ja liikenneinvestointien sijoitteluun. Pamfletin tarkoitus on herättää keskustelua isojen kaupunkien keskeisistä kysymyksistä sekä vaatia Suomeen kokonaisvaltaista kaupungistumispolitiikkaa.

 

– Kaupunkipolitiikkaa leimaa tällä hetkellä pirstaleisuus ja erilliset hankkeet. Suomella olisi kaikki mahdollisuudet tehdä edistyksellistä ja tulevaisuuteen katsovaa kaupunkipolitiikkaa, jos siihen vain keskityttäisiin riittävästi, jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti, sanoo kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

 

Pamfletin yhtenä ehdotuksena on pormestarimallin käyttöönotto suurissa kaupungeissa. Kokoomusopiskelijat näkee, että kaupunkien kilpailukyky on suoraan kytköksissä siihen, miten kaupunkeja johdetaan.

 

– Pormestarimalli takaa, että kaupungin keskeisin johtotehtävä on aiempaa selkeämmin poliittisessa kontrollissa. Kahden johtajan malli, joka koostuu kaupunginjohtajasta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajasta, saa monen kuntalaisen ymmälleen. Edes valtuutetuille ei ole aina selvää, kuka kaupunkia johtaa, sanoo Takatalo.

 

Kokoomusopiskelijat näkee, että pormestarimalli toisi kasvot kaupungeille. Tampereella ja Helsingissä on saatu hyviä kokemuksia pormestarimallista. Päätöksenteon ennustettavuus on kasvanut ja päätösten läpivienti nopeutunut. Helsingissä ja Tampereella on otettu käyttöön pormestarille myös omat erityisavustajat, jotka auttavat pormestaria poliittisessa ohjauksessa ja viestinnässä. Tämä on selkeyttänyt päätöksentekoa kaupunkilaisille ja tehnyt kuntapolitiikasta kiinnostavampaa.

 

– Kokoomuksen tulee asettua pormestarimallin taakse suurimmissa kaupungeissa. Kaupungit tarvitsevat puolustajia ja suunnannäyttäjiä aikana, jolloin kaupungistumista vastustetaan jopa ministeriaitiosta käsin, sanoo Takatalo.

 

Kokoomusopiskelijoiden kaupungistumispamfletissa vaaditaan myös esimerkiksi kaupungeille autonomista vastuuta kasvupalveluista sekä liikenneinvestointien rakentamista reiteille, jossa mahdollisuus saada niistä talouskasvua on suurin. Kokoomusopiskelijat näkee kaupungit myös tärkeinä tekijöinä ilmastonmuutosta ratkaistaessa.

 

Pamfletti on luettavissa osoitteessa https://issuu.com/kokoomusopiskelijat/docs/tuhku_lehti_kaupungistuminen_final

 

Lisätietoja:
Janika Takatalo
Puheenjohtaja
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry
+358 44 982 04 65
janika.takatalo@kokoomusopiskelijat.fi