Kokoomusopiskelijat: Taloustieto laajemmin mukaan peruskoulun oppimäärään

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta vaatii, että Suomen koulutusjärjestelmä ottaisi paremmin huomioon talouden kasvaneen merkityksen ihmisten arjessa. Tällä hetkellä peruskoulusta valmistuu oppilaita, jotka eivät välttämättä ole saaneet juuri nimeksikään opetusta henkilökohtaisesta taloudenpidosta ja talouden ja yhteiskunnan suhteesta.

Talous on yksi modernin yhteiskunnan peruskivistä ja siksi on tärkeää, että sen toimintaa ymmärretään. Talous vaikuttaa arkeemme niin työn, opiskelun, vapaa-ajan kuin kaupan kannalta. Ilman toimivaa taloutta ihmiskunta eläisi köyhyydessä. Kestävän hyvinvoinnin edellytyksenä onkin, että jokaisella olisi riittävä ymmärrys taloudesta.

”Joka vuosi saamme lukea nuorten talousvaikeuksien ja maksuhäiriömerkintöjen suuresta määrästä. Talousvaikeudet sulkevat ovia tulevaisuudelta, vaikuttaen nuorten mahdollisuuksiin saada asuntoa ja jossain tapauksissa jopa työpaikkaa”, linjaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Daniel Lahti.

Kokoomusopiskelijat muistuttaa, että koulussa tarjotaan opetusta myös muihin elämänhallintaan liittyviin osa-alueisiin, kuten seksuaaliterveyteen ja päihteiden haittoihin liittyvää valistusta, joiden tarkoituksena on antaa hyvät eväät elämälle. Kokoomusopiskelijat näkee, että rahaan ja talouteen liittyvät asiat on nostettava vähintään samalle viivalle.

Kouluissa on viime vuosina aloitettu yrittäjyyskasvatukseen panostaminen, jonka kanssa taloustieto kulkee käsi kädessä. Kokoomusopiskelijat vaativat taloustiedolle ja -osaamiselle nykyistä merkittävämpää osaa peruskoulussa. Tilaa 2000-luvun kansalaistaitojen opetukselle saadaan esimerkiksi uskonnon oppimäärää pienentämällä.

”Puhumme valtavasti yrittäjyyden merkityksestä, siitä kuinka koulut pitäisi saada lähemmäs työelämää, säästämisen ja vastuullisen taloudenpidon puolesta, mutta silti emme opeta siitä juuri mitään peruskoulussa. Nyt olisi korkea aika korjata asia ja tarjota nuorille paremmat eväät elämään”, päättää puheenjohtaja Lahti.

 

Lisätietoja:
Daniel Lahti,
Puheenjohtaja,
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta,
044 776 0773
[email protected]