Kokoomusopiskelijat: Toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuus turvataan oikein kohdistetulla tuella

Syyskuussa Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry käynnistivät maksuton toinen aste -kansalaisaloitteen. Aloitteen tarkoituksena on taata maksuton koulutus kaikille lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kokoomusopiskelijat on täysin samaa mieltä tavoitteesta, opiskelijoiden yhdenvertaisuuden edistämisestä. Jokaisella nuorella tulee perhetaustasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuuden kouluttautumiseen. Kokoomusopiskelijat suhtautuu kuitenkin kriittisesti aloitteessa esitettyyn keinoon eli kaikille toisen asteen opiskelijoille tarjottavaan oppimateriaalien ja opiskeluvälineiden maksuttomuuteen.

“Pidämme äärimmäisen tärkeänä mahdollisuuksien tasa-arvon ja yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien takaamista. Emme kuitenkaan usko toimivimman keinon olevan se, että koko ikäluokalle tarjotaan maksuttomat oppimateriaalit ja välineet. Yhteiskunnan tuen tulisi tässä tapauksessa kohdentua sitä eniten tarvitseville – niille opiskelijoille, joiden perheillä ole mahdollisuutta kustantaa oppimateriaaleja ja joita uhkaa opintojen keskeyttäminen rahan puutteen vuoksi”, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias sanoo.

Kokoomusopiskelijat pitää tärkeänä, että opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt selvittää toiseen asteen opiskelun kustannuksia. Lisääntyvälle tuelle on selvästi tarvetta, sillä kansalaisaloitteen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä sekä puolet ilman tutkintoa tai koulutuspaikkaa olevista nuorista kertoo syyksi rahapulan. Kokoomusopiskelijat katsoo, että digitaalisten oppimateriaalien entistä paremmalla hyödyntämisellä voitaisiin vaikuttaa alentavasti materiaalien kustannuksiin.

“Toisen asteen oppimateriaalien ja välineiden korkeisiin kustannuksiin on selvästi etsittävä toimia. Yksi keino voisi olla sähköisten oppimateriaalien kustannusten alentaminen laskemalla digikirjojen arvonlisäveroa. Tätä kautta voitaisiin saada laskua sähköisten oppimateriaalien kuluttajahintoihin”, Kupias toteaa.

Lisätietoja:

Marianna Kupias

Puheenjohtaja

044 239 9029

marianna.kupias(a)kokoomusopiskeli.ccln002.cpn.fi