Kokoomusopiskelijat: Ulkomaalaislakiin esitetyt toimeentuloedellytykset kohtuuttomia

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry (Kokoomusopiskelijat) vetoaa hallituspuolueisiin, jotta ulkomaalaislakiin suunniteltua turvatun toimeentulon edellytystä Suomen kansalaisille ei esitetä säädettäväksi, eikä Suomesta turvapaikan saaneiden toimeentuloedellytyksen ehtoja kohtuuttomasti tiukenneta.

Sisäministeriön lakiluonnoksen mukaan turvattu toimeentulo olisi edellytys perheenjäsenen oleskeluluvan myöntämiselle tilanteissa, joissa perheenkokoaja on saanut oleskeluluvan niin sanotun toissijaisen suojelun perusteella. Jos perheenkokoajalla sen sijaan on pakolaisasema, turvattua toimeentuloa ei edellytetä, mikäli perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä pakolaisaseman myöntämisestä. Toimeentuloedellytys on sisäministeriön luonnoksessa osoitettu koskemaan myös Suomen kansalaisia.

“On käsittämätöntä ajatella, että Suomen kansalaisen mahdollisuutta tuoda puolisonsa ja lapsensa Suomeen rajoitettaisiin palkkapussin suuruuden perusteella. Samalla estettäisiin toimeentulorajan alle jäävien Suomen kansalaisten mahdollisuus elää elämäänsä Suomessa puolisonsa ja lastensa kanssa. Emme hyväksy tätä tapaa loukata yhdenvertaisuutta”, toteaa liiton puheenjohtaja Kupias.

Kokoomusopiskelijat muistuttaa, etteivät myöskään toissijaisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden tulotasovaatimukset saa käydä kohtuuttomiksi. Esitetty lakimuutos vaikeuttaisi myös hädänalaisissa oloissa elävien perheejäsenten saamista Suomeen turvaan. Suomalaisen ja eurooppalaisen pakolaispolitiikan tarkoituksena on antaa apua sitä eniten tarvitseville. Allekirjoitamme lakiluonnokseen kirjatut tavoitteet laadukkaammasta ja toimivammasta kotouttamisesta sekä hallinnollisen taakan keventämisestä. Suuren muuttoliikkeen hillitseminen ja kielteisten turvapaikkapäätösten määrä käyvät Suomelle kohtuuttoman kalliiksi, ja perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamiselle on selkeä paine. Suomen kansalaiset tulee kuitenkin jättää näiden kiristysten ulkopuolelle, eivätkä oleskeluluvan saaneiden tulotasovaatimukset saa asettaa kohtuutonta estettä perheenyhdistämiselle.

Lakimuutos on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian, viimeistään kesällä. EU:n perheenyhdistämisdirektiivi ei sääntele Suomen kansalaisen perheenjäsenen oleskelulupaan liittyviä tilanteita.  Kokoomusopiskelijat vaatiikin, etteivät hallituspuolueet ota eriarvoistavaa, Suomen kansalaisen toimeentuloedellytyksen sisältävää hallituksen esitysluonnosta nimiinsä.

 

Lisätietoja:

Marianna Kupias
Puheenjohtaja
044 239 9029
marianna.kupias@kokoomusopiskelijat.fi

Emmi Venäläinen
Varapuheenjohtaja
044 281 1234
emmi.venalainen@kokoomusopiskelijat.fi