Kokoomusopiskelijat: Yhteiskuntasopimuksen kaatuminen oli pettymys

Kokoomusopiskelijat on pettynyt yhteiskuntasopimusneuvotteluiden kaatumiseen. On valitettavaa, ettei työmarkkinajärjestöiltä löytynyt halukkuutta sitoutua Suomen tulevaisuuden kannalta välttämättömään 5 prosentin sisäiseen devalvaatioon.

Suomen työttömyystilanne on heikentynyt viime vuosina roimasti. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä on ollut helmikuusta 2015 alkaen enemmän kuin viimeiseen 14 vuoteen on ollut vastaavana aikana. Näin ollen kaikki toimenpiteet Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseksi tulisivat tarpeeseen – nyt jos koskaan. On pöyristyttävää, että tällaisessa taloustilanteessa osalla työntekijäjärjestöistä on varaa pistää päänsä pensaaseen ja toivoa parempia aikoja, jotta mitään ei tarvitsisi muuttaa.

Kokoomusopiskelijat on pettynyt myös työnantajajärjestöjen epäuskottavaan viestintään liittyen sitoutumiseen säilyttää työpaikkoja. Tilanteessa, jossa työntekijäjärjestöt olisivatkin valmiita joustamaan saavutetuista eduistaan, olisi työnantajien pystyttävä vakuuttamaan työntekijäpuoli siitä, että ihmiset säilyttävät työpaikkansa.

“Toimet, joita 5 prosentin tuottavuusloikkaan vaaditaan löytyvät vielä edestämme. Se, että yhteiskuntasopimusneuvottelut päättyivät tuloksetta, näyttäytyy vanhemman, menneisyydessä jumittavan, ikäpolven itsekkyytenä olla osallistumatta talkoisiin tulemalla toisiaan vastaan. Nuorempi sukupolvi ei nimittäin pelkää tehdä näitä reformeja”, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Daniel Lahti toteaa.

Kokoomusopiskelijoiden mielestä on kohtuutonta, että neuvottelutuloksesta aiheutuvat lisäsäästöt kohdennettaisiin ryhmiin, joilla ei ole ollut tilaisuutta edes vaikuttaa lopputulokseen. Kokoomusopiskelijat vaatii, että tulevan kasvun kannalta haitalliset koulutussäästöt pyyhitään ensimmäisenä leikkauslistalta, kun hallitus etsii tuottavuushyppyä lainsäädännöllisin keinoin.

“Jos sedät sössivät, sedät maksakoon. Nuorilla ja opiskelijoilla ei ole ollut osaa näissä neuvotteluissa. Meistä koulutussäästöjen korvaaminen työmarkkinajärjestöjen jäsenyyden verovähennysoikeuden poistamisella olisi täysin kohtuullista tässä tilanteessa”, päättää puheenjohtaja Lahti.

Lisätietoja:

Daniel Lahti,
Puheenjohtaja, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta,
044 776 0773, [email protected]

Ville Tyrväinen,
Liittohallituksen jäsen, Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta,
040 587 8510, [email protected]