Kokoomusopiskelijoiden Kupias: Myös ammattikorkeakouluopiskelijat YTHS:n palveluiden piiriin

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias vaatii, että sote-uudistuksen jatkovalmistelussa osana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) roolin arviointia käydään huolellisesti läpi mahdollisuus laajentaa YTHS:n palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Viime viikolla julkaistussa professori Brommelsin johtaman valinnanvapautta koskevan selvitystyöryhmän väliraportissa katsottiin, että sote-uudistuksen ensi vaiheessa on tarkoituksenmukaista säilyttää YTHS:n toiminta. Tällä hetkellä YTHS tarjoaa terveydenhoitopalveluita vain yliopisto-opiskelijoille, ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on kuntien vastuulla.

– YTHS:llä on tällä hetkellä paras asiantuntemus opiskelijoiden tarvitsemista terveyspalveluista ja myös parhaimmat edellytykset ennaltaehkäistä korkeakouluopiskelijoiden mahdollisia terveysongelmia työelämän aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtäminen YTHS:n palveluiden piiriin edistäisi etenkin opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, kun sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytettävissä olisi samat laadukkaat ja saavutettavat terveydenhoitopalvelut. Samalla voitaisiin entisestään vahvistaa YTHS:n roolia opiskelijaterveydenhuollon asiantuntijana sekä ensisijaisena palveluntuottajana, Kupias sanoo.

Kupias iloitsee, että useat kokoomuslaiset, kuten opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sekä kansanedustajat Sanna Lauslahti ja Saara-Sofia Sirén, ovat jo osoittaneet tukensa YTHS:n aseman säilyttämisen puolesta.

– YTHS:n asema laadukkaana ja kustannustehokkaana palveluntuottajana on selkeästi huomioitu niin asiantuntijoiden piirissä kuin puolueen sisälläkin. Osana suurempaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen uudistusta olisikin luontevaa arvioida YTHS:n tulevan roolin ja rahoituksen lisäksi myös palveluiden laajentamisen vaikutuksia, Kupias toteaa.

Kokoomusopiskelijat katsoo, että palveluiden laajentuessa osa YTHS:n rahoituksesta voitaisiin kerätä ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien perimällä pakollisella terveydenhoitomaksulla. Ylioppilas- ja opiskelijakunnan jäsenyyden tulisi kuitenkin olla opiskelijalle vapaaehtoinen.

Lisätietoja:

Marianna Kupias
Puheenjohtaja
044 239 90 29
[email protected]