Korkeakoulujen rahoitusmalli nykyaikaan!

Suomalaisten korkeakoulujen rahoitusmalli on jäänyt auttamatta kehityksestä jälkeen. Perusrahoitus on heikoissa kantimissa, mikä heikentää korkeakoulujen autonomiaa ja perustoimintoja. Suomessa yliopistojen oman ja yksityisen rahoituksen määrät ovat kilpailijoihin vertaillen pieniä. Suurin osan rahoituksesta on julkista, josta korkeakoulut kilpailevat keskenään erilaisilla mittareilla.

”Rahoitusmallin rakenteelliset ongelmat johtavat huonoihin kannustimiin niin korkeakouluille kuin myös opiskelijoille. Ankara kilpailu niukoista resursseista korkeakoulujen kesken ei edesauta Suomen tavoitteita huippututkimuksessa ja osaamisessa. Tarvitaan pitkäjänteistä ratkaisuja, jotka vahvistavat korkeakolujen autonomiaa ja rahoitusmahdollisuuksia”, toteaa liittohallituksen jäsen Onni Nyman.

Tutkijoiden kannalta tieteelliselle edistykselle ja innovaatioille keskeisen perustutkimuksen rahoitus on jatkuvasti enemmän epävarmaa. Tämä yhdessä liikkuvuuden haasteiden ja taloudellisten kannustimien kanssa karkottaa tutkijoita pois Suomesta. Opiskelijoita vallitseva malli puolestaan ohjaa putkitutkintoihin, jolloin mahdollisuudet työskennellä, opetella kantamaan vastuuta ja rakentaa omaa itsenäistä elämää heikkenevät. Työskentelyn kuuluu aina olla kannattavaa – etenkin opiskelijoille, jotka juuri sitä kautta tyypillisesti pääsevät kiinni työelämään ja tulevaisuuden uramahdollisuuksiin.

Suomen haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan pitkällä aikavälillä, sekä mallin rakenteellista muuttamista, että merkittäviä TKI-panostuksia, eri sektoreilla. Hallitus onkin onneksi tarttunut toimeen ja nostanut TKI-panostusten määrää 4% bruttokansantuotteesta. Lisäksi tuoreet tiedot tohtorikoulutukseen satsaamisesta kääntävät kehityksen oikeille raiteille. Historialliset panostukset ovat enemmän kuin tarpeellisia Suomen talouden suunnan korjaamiseksi. 

Suomi kilpailee huippuosaamisella, kannustavalla ympäristöllä ja korkealla teknologialla niin investoinneista kuin tekijöistä. Tässä TKI-rahoituksen tasolla on keskeinen rooli. Vielä kuitenkin tarvitaan rakenteellisia uudistuksia tavoitteiden toteuttamiseksi käytännössä, painottaa Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Emilia Junnila.

Kokoomusopiskelijat peräänkuuluttaa toimina perusrahoituksen vahvistamista, hajaantuneen korkeakoulukentän keskittämistä, sekä rahoitusmallin pisteytyksen uudistamista muun muassa suoritettuja opintopisteitä painottavaan suuntaan. Yhdessä houkuttelevamman toimintaympäristön kanssa korjaisimme näin merkittävästi korkeakoulujen haasteita.

 

Lisätietoja:

Henriina Rantala, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

044 3501 507

[email protected]

Edellinen artikkeli
Energiapolitiikka valjastettava ilmastonmuutoksen torjuntaan!
Seuraava artikkeli
Geenimuunneltu ruoka vapaaksi Euroopassa