Koronaviruspandemia – Opiskelijat tarvitsevat edunvalvojiaan erityisesti nyt!

Kokoomusopiskelijat: Koronaviruspandemia – Opiskelijat tarvitsevat edunvalvojiaan erityisesti nyt!

Globaalilla koronaviruspandemialla on tällä hetkellä merkittävät vaikutukset Suomen väestöön. Korkeakouluopiskelijoiden osalta tilanne voi olla erityisen hankala. On ensisijaisen tärkeää että opiskelijoista pidetään huolta, heille tiedotetaan riittävästi muutoksista opinnoissa ja huolehditaan siitä, että opinnot sujuvat mahdollisimman tilanteesta huolimatta. Kokoomusopiskelijat vaatii, että korkeakoulut reagoivat ennakoivasti ja turvaavat opiskelijoiden opintojen sujuvuuden mahdollisimman hyvin.

Luentojen läsnäolopakot tulisi lopettaa väliaikaisesti ja etäopiskelumahdollisuudet ja tenttien etäsuorittaminen turvata. Kokoomusopiskelijat on jo pitkään linjanneet, että monipuoliset suoritusmahdollisuudet ovat tärkeä tapa varmistaa erilaisten elämäntilanteiden ja opiskelun yhdistäminen. “Tiedekuntien ja yksiköiden tulisi viimeistään nyt ymmärtää, että etäopiskelun mahdollistaminen hyödyttää kaikkia. Toivomme että luentojen videoimista ja niiden kotona katselun mahdollisuutta käytetään mahdollisimman paljon.” Toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Korkeakouluopintoihin kuuluu usein pakollisia harjoittelujaksoja, joita joudutaan nyt perumaan koronavirustilanteesta johtuen. Opiskelijoille voi aiheutua merkittäviä kustannuksia erityisesti ulkomailla peruuntuneista harjoitteluista. Näiden harjoittelujen kustannuksien korvaamista ainakin osittain tulisi harkita. Niiden opiskelijoiden, joiden opiskelijavaihto peruuntuu, tulisi saada etuoikeus ensi syksyn vaihtohaussa.

Myös Kelan tulisi harkita opintolainan hyvityksissä ja opintotukikuukausissa erillismenettelyä niille, joiden valmistuminen pitkittyy koronaviruksen vuoksi. “Vaadimme, että SYL ja SAMOK huolehtivat opiskelijoiden edunvalvonnasta tällaisessa erikoistilanteessa. Opiskelijat tarvitsevat edunvalvojiaan erityisesti nyt.” Nurmela päättää.

Jeremias Nurmela
Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
[email protected]
0442907595