Koulutus on investointi tulevaisuuteen – scientia potentia est!

Brittifilosofi ja valtio-oppinut Francis Bacon julisti renessanssin jälkimainingeissa noin 400 vuotta sitten, että tieto on valtaa. Nyt Euroopan oikeisto-opiskelijat muistuttavat tutuin sanoin korkeakoulutuksen merkityksestä hyvinvointiin ja talouskasvuun ”Knowledge is Power” – kampanjallaan. Vaikeassakaan taloustilanteessa ei saa unohtaa, että korkeakoulutus on kestävän talouskasvun keskeinen tekijä – investointi koulutukseen on investointi tulevaisuuteen!

European Democrat Studentsin (EDS) kampanja uskoo vahvasti Euroopan Unionin Eurooppa 2020 kasvustrategian ajatukseen tietoyhteiskuntapohjaisesta taloudesta, jossa korkeakoulutus on yksi ”älykkään, kestävän ja osallistavan talouden” peruspilareista. Strategian viidestä yleistavoitteesta yksi koskee tutkimusta ja kehitystä ja toinen koskee koulutusta. Tavoitteiden mukaan 3 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta on investoitava tutkimukseen ja kehittämiseen, sekä vähintään 40 prosenttia 30-34 vuotiaista on suoritettava korkeakoulututkinto. Suomen maakohtaiset tavoitteet ylittävät edellä mainitut EU-tason tavoitteet: Suomen on investoitava vuoteen 2020 mennessä 4 prosenttia bruttokansantuotteestaan t&k-toimintaan ja korkeakoulutettava 42 prosenttia 30-34 vuotiaistaan. Vaikkakin Suomi pärjää jo nyt Eurooppa 2020 tavoitteita mittaavan Innovation Union Scoreboardin vertailuissa hyvin (Suomi on kärkinelikossa yhdessä Ruotsin, Tanskan ja Saksan kanssa), on silti toiminnan tuloksellisuus, ja siten vienti heikossa jamassa. Jos ei ole vientiä, on vain tuonnin kustannuksia. Se on huono yhtälö talouden kannalta.

Parin viikon takaisessa kehysriihessä luotiin uskoa nuoriin ja tulevaisuuteen muun muassa nuorten yhteiskuntatakuun lisäpanostusten sekä talouskasvua tukevien päätösten myötä. Erityisesti t&k-menojen verokannustimet edesauttavat yritysten innovaatiotoiminnan kehittämistä sekä vuoden 2010 3,87 prosenttiosuuden nostamista kohti vuoden 2020 tavoitetta. Talouskuri realisoitui sen sijaan valtionosuus- ja yliopistoindeksien jäädyttämiseen vuodeksi 2013. Tämä aiheuttaa vielä toistaiseksi määrittämättömän suuruisen loven korkeakoulujen mahdollisuuksiin investoida tutkimukseen ja kehittämiseen, kannustaa opiskelijoita ja tutkijoita innovatiivisuuteen sekä ehkä heikentää jopa opetuksen laatua vajavaisten tai vanhojen resurssien takia.  Jo entuudestaan maailman johtavat korkeakoulut ovat ihan eri luokkaa käytössä olevien resurssiensa kanssa.

Pienen Suomen valttikortti maailmanmarkkinoilla kilpailtaessa on ollut laadukas koulutus. Suomi ei kykene kilpailemaan tuotantokustannuksissa ja –määrissä, meidän on kehitettävä uutta. Vaikka koulutuksen ja mahdollisuuksien tasa-arvo on yhteiskuntamme vahva perusta, myös syvempää ja erikoistuneempaa osaamista on luotava. Koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen perustuva taito, sekä uskallus käyttää sitä, on se ase, joka turvaa hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden sekä synnyttää innovaatioita.

EDS:n ”Knowledge is Power” –kampanjan vetoomuksen voi käydä allekirjoittamassa täällä.

– Sofi

Kirjoittaja on Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja