Listalla on väliä – äänestämällä poliittista tiedät mitä saat

Syksyllä käydään taas suurimmassa osassa ylioppilaskuntia edustajistovaalit, joissa valitaan ylioppilaskuntien ylin päättävä elin, edustajisto. Suurin vedenjakaja listojen välillä on poliittisesti sitoutuneiden listojen sekä sitoutumattomien tiedekunta- ja harrastusjärjestölistojen välillä. Sitoutumattomat pyrkivät usein toimimaan ennen kaikkea omien järjestöjensä tai opintoalojensa edunvalvojina. Poliittinen lista sen sijaan koostuu laajasti eri tiedekunnissa opiskelevista ehdokkaista, joilla on yhtäläiset poliittiset näkemykset.

Sitoutumattomat yleensä vähättelevät poliittista toimintaa ylioppilaskunnissa väittämällä, että puoluepolitiikka ei kuulu ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskuntien päätöksenteko kuitenkin on mitä suurimmissa määrin politiikkaa. Edustajistossa päätetään siitä, miten ylioppilaskunnan varoja käytetään ja mihin asioihin edunvalvonnassa pyritään vaikuttamaan. Käytetäänkö jäsenmaksurahojasi mielummin järjestöjen tukemiseen kuin edunvalvontaan? Onko ylioppilaskuntasi järkevää ylläpitää omaa ylioppilaslehteä? Mitä asioita ylioppilaskuntasi ajaa kaupunkipolitiikassa poliittisten päättäjien suuntaan? Maailmankatsomuksella ja poliittisilla näkemyksillä on siis huomattavasti merkitystä myös ylioppilaskunnan asioista päätettäessä.

Poliittisten listojen suurempi läpinäkyvyys perustuu siihen, että jokainen samalla listalla oleva ehdokas jakaa saman poliittisen arvomaailman ja maailmankatsomuksen. Nämä arvot ja näkemykset tuodaan esille jo ennen vaalipäivää. Poliittiselle listalle annettu ääni auttaa myös muita samalla tavalla ajattelevia ehdokkaita. Sitoutumattomalla listalla ehdokkaiden mielipiteiden ja arvojen vaihtelu voi olla huomattavasti suurempaa, jolloin äänesi saattaa pahimmillaan edesauttaa sellaisen ehdokkaan valintaa, joka kannattaa täysin vastakkaisia arvoja kuin sinä.

Poliittinen lista sisältää usein laajalla skaalalla ehdokkaita eri aloilta toisin kuin ainejärjestöihin ja tiedekuntiin perustuvat listat. Listan poikkileikkaavuus tuo ylioppilaskunnan päätöksentekoon huomattavasti laajempaa perspektiiviä. Poliittiset listat myös tuovat avoimesti esille yhteneväiset arvonsa ja poliittiset tavoitteensa. Äänestämällä poliittista listaa edustajistovaaleissa tiedät mitä saat.

Marianna Kupias
Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja