Kokoomusopiskelijat: Älä pahoita mieltäsi toisen opintomenestyksestä

Tiedote 13.1.2020
Vapaa julkaistavaksi

Kokoomusopiskelijat: Älä pahoita mieltäsi toisen opintomenestyksestä

Menestyvän opiskelijan uutisointi herättää usein närää teräväsanaisten yhteiskuntakriitikoiden keskuudessa. Kun otetaan huomioon opiskelijoiden jaksaminen ja mielenterveyden haasteet, monista tuntuu väärältä esitellä poikkeuksellisiin suorituksiin kykeneviä opiskelijoita. Tämän voi huomata erityisesti Ylen uutisoitua erinomaisella menestyksellä opinnoistaan suoriutuneesta Eelis Paukusta, joka on onnistunut suorittamaan viidessä vuodessa lähes valmiiksi kolme maisterin tutkintoa.  

Huoli opiskelijoidemme mielenterveydestä on aiheellista. Tällä hetkellä hoitoon pääsy kestää aivan liian pitkään, matalan kynnyksen palveluita ei ole riittävästi ja mielenterveysongelmia on ajoittain vaikea tunnistaa ja siten niihin puuttuminen ajoissa on haasteellista. Näiden ongelmien ja haasteiden ratkaisu edellyttää vilkasta yhteiskunnallista keskustelua ja päämäärätietoista ratkaisujen etsintää. Poikkeuksellisten suoritusten esiin nostaminen ei kuitenkaan ole väärin tai keneltäkään pois.

“Täytyy muistaa, että opiskelijat eivät ole yhtenäistä massaa, joka koostuu joko vain huippusuoritukseen kykenevistä tai vaihtoehtoisesti mielenterveyden haasteiden kanssa painivista ihmisistä. Jokainen on yksilö ja sellaisenaan arvokas, eikä kaikkien tietenkään tarvitse suorittaa yli kahtasataa opintopistettä vuodessa. Opiskelijoiden valmistumisaikojen ja opintopistekertymien vertailun sijaan keskeistä on se, että jokainen voi henkisesti mahdollisimman hyvin ja elää tasapainoista elämää opintojensa ohessa.” Toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Toisaalta uutisoinnin herättämä kritiikki on ollut kummallista, mutta ei poikkeuksellista. Erityislaatuisen opintomenestyksen uutisoinnin väitetään esimerkiksi ihannoivan pakonomaista suorittamista. Osa kommentoijista näkee menestyksen opinnoissa nollasummapelinä, jossa menestys on aina joltain pois. “Tavoitteellisuus ja ahkera työnteko ovat itsessään kannatettavia ja antavat mielekkyyttä yksilön elämään. On kuitenkin tärkeää olla sortumatta ajatteluun, jonka nimissä elämää eletään vain tavoitteiden saavuttamista varten nauttimatta itse matkasta ja elämän välttämättömiä osa-alueita uhraten.” Päättää Jeremias Nurmela Kokoomusopiskelijoista. 

Kokoomusopiskelijat onnittelee Eelistä upeasta suorituksesta ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää. Samalla esitämme hyvän onnen toivotukset ihan jokaiselle opiskelijalle riippumatta opintojen suoritustahdista tai tavoitetasosta. 

Lisätietoa:
Jeremias Nurmela
jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi
0405855392