Nuorten vai eläkeläisten asialla?

Jos olisit nuorisoalan kattojärjestö Suomessa, ajaisitko nuorten vai eläkeläisten asiaa?

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry on päättänyt toissapäivänä 28.5. kevätkokouksessa vahvistetussa tavoiteohjelmassaan, että se on valmis siirtämään rahaa nuorilta eläkeläisille sallimalla eläkemaksujen korottamisen. Toimiiko nuorten etuja ajava järjestö eläkeläisten eduksi nuorten kustannuksella?

“On järkyttävää, että nuorison etua ajavat ovat valmiita tekemään edunvalvottaviensa kannalta epäedullisia päätöksiä. Säätytalolla varmaankin myhäillään. Eikö kevätkokousväki tunne eläkejärjestelmää?”, kommentoi Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Hilla Haajanen. Eläketurvakeskuksen (ETK) laskelmien mukaan järjestelmä on jo nyt suosiollinen tämän päivän eläkeläisille, sillä he saavat maksamilleen eläkemaksuille selvästi enemmän vastinetta kuin nykynuoret tulevat aikanaan saamaan. Kun osa nykyisistä eläkeläisistä aloitteli työuraansa 1960-luvulla, he maksoivat palkastaan työeläkemaksua keskimäärin 5 prosenttia. Nykyisin yksityisen sektorin työntekijän palkasta maksetaan 24,4 prosentin työeläkemaksut ja ETK:n uuden laskelman mukaan maksuja pitäisi pitkällä aikavälillä nostaa 30 prosenttiin.

Nuorten ajama eläkemaksujen korottaminen näyttäytyy erikoisena myös Tilastokeskuksen tulonjakotilaston valossa. Sen mukaan Suomen suurin pienituloisuusaste on 18-24 -vuotiailla, joiden keskuudessa pienituloisuus kattaa 32,7 prosenttia ikäluokasta. Sen sijaan eläkettä saavista ikäluokista 65-74-vuotiaiden vastaava prosenttiosuus on 8,4 ja yli 75-vuotiailla 14,6. Pienituloisten osuus nuorten ikäluokasta on siis yli kaksinkertainen verrattuna yli 75-vuotiaisiin ja yli kolminkertainen verrattuna 65-74-vuotiaiden ikäluokkaan.

”Suomen väestö vanhenee voimakkaasti ja samaan aikaan yhteiskunnassamme syntyvyys jatkaa laskuaan. Mistä siis maksajia vappusatasille? Ratkaisu ei ole jo korkean maksutaakan kasaaminen entisestään pieneneville ikäluokille, vaan työllisyysasteen reipas nostaminen vähintään 80 prosenttiin. Se tehdään esimerkiksi lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa, uudistamalla työttömyystukijärjestelmää ja helpottamalla paikallista sopimista.” kertoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.

”Eläkemaksuja ei voida rahoittaa vain höyläämällä niitä nuorten selkänahasta. Suomen talous ja vienti tulee saada kuntoon, jotta kakkua voi jakaa. Jos eläkemaksuja ja veroja vielä nostetaan, ei Suomessa kohta ole nuoria maksamassa, vaan he nostavat kytkintä ja lähtevät näivettyvästä kotimaastamme. Tämä on juuri sitä tulevien sukupolvien kustannuksella elämistä, joka hienosti osataan huomata ilmastokeskustelussa, mutta jolta talouspolitiikasta puhuttaessa valitettavasti ummistetaan silmät.” toteaa Haajanen.

Kokoomusopiskelijat on vahvasti sitä mieltä, että Allianssin tavoiteohjelman  “Eläkemaksuja ei koroteta” -kirjauksen poisto oli väärä ratkaisu etenkin, kun kyseessä on nuorten etuja valvova järjestö. Jos nuorten pääjärjestö ei valvo nuorten etuja, kuka sitten?

Allianssi ry:n kevätkokouksessa päätettiin äänestyksessä poistaa tavoiteohjelman kohdasta Toimeentulo kohdan 5 viimeinen lause ”Eläkemaksuja ei koroteta”. Mielestämme nuorten ei tulisi antaa tuumaakaan periksi eläkeasioissa, koska kyse on tärkeästä sukupolvipoliittisesta kysymyksestä.