Nurinaa nuorisotakuusta

Pääministeri Kataisen hallituksen yksi kärkihankkeista on nuorisotakuun toteuttaminen. Nuorisotakuu onkin ollut hallituksen aloittamisesta asti yksi seuratuimmista asioista. Otimme kokoomusopiskelijoissakin noin vuosi sitten kantaa nuorisotakuun määrärahojen puolesta, jotta se olisi aidosti mahdollista toteuttaa. Olin tuolloin kovin odottavaisin ja positiivisin tunnelmin. Noin vuotta myöhemmin ja kohta kolmisen viikkoa nuorisotakuun voimaan astumisen jälkeen ajatukseni ovat vähintäänkin kaksijakoiset.

On sanottava suoraan, että hallitus on asiassa epäonnistunut. Yksittäisenä isona ongelmana on Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriöiden välinen yhteistyö. Olisi hyvä, että nämä kaksi läheisesti nuoren ihmisen elämään liittyviä asioita käsittelevää ministeriötä tekisivät läheisempää ja parempaa yhteistyötä hallituksen kärkihankkeen eteen.

Tuntuu todella erikoiselta, että TE-toimistot ovat odottavalla kannalla ihmetellen, mitä heidän tulisi oikeastaan tehdä? Myöskään nyt aloittavilla kunnanvaltuutetuilla ei ole riittävää käsitystä siitä, että miten ja mihin heidän kunnissaan tulisi nuorisotakuuta silmällä pitäen kiinnittää huomiota.

Samaan aikaan Euroopan komissiossa suomalaisten nuorisotakuuta käytetään yhtenä malliesimerkkinä Euroopan laajuiselle nuorisotakuulle. Mieleeni nouseekin väistämättä ajatus, että puuttuuko nuorisotakuun toteuttamisesta aitoa poliittista tahtoa? Miten voi olla, että voimassa olevan lain täytäntöönpano on näin pahasti vaiheessa?

En kuitenkaan halua uskoa, ettei poliittista tahtoa olisi. Nyt on kuitenkin otettava maamme hallituksessa sekä OKM:n että TEM:n sisällä itseään niskasta kiinni ja vietävä nuorisotakuu täytäntöön viimeistä silausta myöden. Nuorisotakuun aito toteutuminen tulee olla meidän kaikkien yhteisissä intresseissä, sillä emmehän me halua tyytyä EU:n mallioppilaan rooliin tässä asiassa, vaan me haluamme nuorillemme parempaa.

– Akseli
Kirjoittaja on kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja, joka on parhaillaan tutustumassa Euroopan komissioon ja sen nuorisoasioihin Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin hallituksen kanssa.