Kokoomusopiskelijat: Opiskelijoiden tulorajoja tulee nostaa 50 prosentilla

Kokoomusopiskelijat: Opiskelijoiden tulorajoja tulee nostaa 50 prosentilla

 

Tiedote, julkaisuvapaa heti.

Opiskelijoiden tulorajat ovat jääneet pahasti jälkeen yleispohjoismaisesta tasosta. Vuonna 2017 aikana yleispohjoismainen vuositulorajojen taso oli noin 17.00 – 20.000 euroa, kun taas  suomalaisen opiskelijan vuosituloraja normaalille yhdeksällä opintotukikuukaudelle on 11.973 euroa. 

“Lähes kuusikymmentä prosenttia suomalaisista korkeakouluopiskelijoista käy töissä. On lyhytnäköistä rajoittaa heidän toimeliaisuuttaan nykyisen suuruisilla tulorajoilla, jotka ovat vieläpä merkittävästi alemmalla tasolla kuin esimerkiksi Norjassa ja Tanskassa. Annetaan ahkerille opiskelijoille vapaus ahertaa ja sallitaan heille omalla työllä saavutettu elintason nousu.” Toteaa Hilla Haajanen kokoomusopiskelijoiden liittohallituksesta.

Tulorajojen nosto olisi valtion taloudelle kannattavaa: Palkansaajien tutkimuslaitos on todennut tutkimuksessaan, että tulorajojen nostaminen 50 prosentilla lisäisi valtion vuosittaisia nettotuloja 5,9 miljoonalla eurolla ja opiskelijoiden kuukausituloja 600 eurolla. Tutkimuksen mukaan tämänhetkiset matalat tulorajat aiheuttavat merkittäviä hyvinvointitappioita ja tutkimus suositteleekin tulorajojen nostamista. 18.000 euron vuositulorajalla päästäisiin hyviin tuloksiin sekä yksilön että valtiontalouden kannalta. Tätä enempää tienaa vain harva opiskelija, eikä paljon tienaavan ole perusteltuakaan saada opintotukea. 

Lähes kaikilla aloilla työnantajat odottavat valmistuneilta oman alan työkokemusta. Työnsaantimahdollisuuksien parantamiseksi opiskelijoille on tarjottava mahdollisuus kartuttaa osaamistaan halutessaan. Tällä hetkellä järjestelmä ei kannusta tähän, vaan opiskelijoiden täytyy vahtia tienestejään, jos he mielivät yhä saada opintotukea. Siksi työtä ei aina kannata ottaa vastaan, kun muutama kymppi voi aiheuttaa satojen eurojen arvoisten tukien menettämisen. Tukien takaisin maksaminen myös koetaan vaivalloiseksi ja tulorajojen ylittämistä vältetään halutaan tilastojen valossa välttää viimeiseen asti. Mikäli opiskelija ei itse ymmärrä maksaa takaisin tukikuukausia, tulee tukien palauttamisesta hintalappu: takaisinperinnässä tukien päälle on maksettava 7.5 prosenttia korkoa. Opiskelijan on myös vaikea arvioida etukäteen tarkat tulonsa. Lyhytaikaiset keikkatyöt tai osa-aikainen työ sopivat hyvin usein opiskelijalle, ja täyttävät samalla elinkeinoelämän tarpeen keikkatyölle. Näistä lyhytaikaisista ja työtunneiltaan epäsäännöllisistä työtehtävistä kertyviä tuloja on hyvin vaikea arvioida ennakolta. 

“Opiskeluaikainen työkokemus on opiskelijalle erittäin tärkeää ja hankitut lisätulot menevät hyvään tarpeeseen. Jos pystyy suoriutumaan opinnoistaan ja työstä yhtä aikaa tulisi tällaisesta ahkeruudesta palkita. Ei ole mitään järkeä ylläpitää järjestelmää joka on valtion taloudelle haitallinen ja joka estää opiskelijoiden työkokemuksen ja varallisuuden kartuttamisen. Opintotuen kannustavuutta täytyy ehdottomasti lisätä,”  kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Jeremias Nurmela päättää.

Vaadimme, että maan hallitus ryhtyy toimiin ja noukkii nämä matalalla roikkuvat hedelmät valtiontalouden parantamiseksi ja opiskelijoiden toimeentulon kohentamiseksi. 

Lisätietoja:

Jeremias Nurmela                                                             Hilla Haajanen
Liittohallituksen jäsen                                                       Liittohallituksen jäsen 

Opiskelijoiden työllisyys
https://www.stat.fi/til/opty/2017/opty_2017_2019-03-14_tie_001_fi.html

Palkansaajien tutkimuskeskuksen tutkimus
http://www.labour.fi/tutkimusjulkaisut/raportteja/raportteja-37/