Opiskelijat tarvitsevat varmuutta nyt eikä huomenna!

Opiskelijat tarvitsevat varmuutta nyt eikä huomenna!

Tiede- ja kulttuuriministerin virkaa toimittanut Hanna Kosonen puhui jo huhtikuussa, kuinka opintotukiajan riittävyyttä pohditaan opetus- ja kulttuuriministeriössä. Onko tämä kuitenkin hukkunut hallituksen pöydältä? Opiskelijat tarvitsevat viimeistään nyt tietoa opintojen viivästymisen vaikutuksista opiskelijoiden toimeentuloon. Tiedon puuttuminen vaikuttaa myös opiskelijoihin, jotka ovat haaveilleet kansainvälistymisestä opintojen loppuvaiheessa. Saako Kelan takaamaan lainahyvitykseen joustoa koronan myötä, koska esimerkiksi opiskelijavaihtojen siirtyminen koronan takia voi viivästyttää valmistumista?

Korona on nyt siirtänyt ja peruuttanut opiskelijoiden kansainvälistymisjaksoja niin yliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissa. Korona keskeytti joidenkin opiskelijoiden vaihdot viime keväänä ja monien vaihtoja on uudelleen siirretty jo kerran  tai kahdesti tämän vuoden aikana. Mahdollisesti opiskelijavaihto on siirretty ensi syksyyn eli vuoden päähän alkuperäisestä suunnitelmasta. Tämä jos mikä vaikuttaa tulevaisuuden kansainvälistymis haaveiden tuhoutumiseen ja opintojen valmistumisen hidastumiseen, mikäli edelleen haluaisi suorittaa vaihdon ulkomailla. Siksi opiskelijat tarvitsivat pikaisesti varmoja tietoja, kuinka opintotuen tukiajat voivat joustaa heidän hyväkseen ja mahdollistaa vielä kansainvälistymisjakson ulkomailla.

Monilla opiskelijoilla, jotka ovat opintonsa loppuvaiheissa, opiskelijavaihdot uhkaavat päättyä ennen kuin ne edes ehtivät alkamaan. Unelma vaihdosta on voinut kyteä jo opintojen alusta lähtien, mutta tutkinnon loppuvaiheeseen sijoitettu vaihto on voinut olla se ainoa ajankohta lähteä opiskelemaan ulkomaille. Heillekin täytyisi antaa mahdollisuus päästä hyödyntämään kansainvälistymisen tarjoamat kokemukset. Ei ole kuitenkaan heidän syynsä, että tarkoin ajoitetut vaihdot siirtyvät ja samalla viimeiset tukikuukaudet kuluvat valmistumista odottaen. ”Jokainen lainahyvityksen työllään ansainnut opiskelija saa sen” on ympäripyöreä lupaus tässä epävarmassa tilanteessa. Opiskelijat laskevat ja miettivät taloudellisia resurssejaan selviytyä poikkeusajassa ja kuinka valmistumisen viivästyminen vaikuttaa tulevaisuuteen. Opiskelijavaihdon peruminen on ensimmäisiä asioita, joita epävarma taloustilanne pakottaa tekemään opintojen loppupuolella.

Kokoomusopiskelijoissa tiedostamme opiskelijoiden huolen tämän koronan keskellä. Taloudelliset huolet vaikuttavat monen opiskelijan jaksamiseen ja aiheuttavat paljon pohtimista opiskelijan arjessa. Peräänkuulutamme hallitukselta toimia ja nopeita vastauksia mahdollisista joustoista opintojen tukiaikojen pidentämiseen.  Vielä nyt syksyllä olisi hyvä esittää opiskelijoille hallituksen toimia ja lupauksia, jotka ottaisivat huomioon opintojen mahdollisen viivästymisen koronan aiheuttamien syiden vuoksia ja samalla helpotettaisiin opiskelijoiden arkea lisäämällä lainatakaukseen lisäkuukausia.

Lisätietoja:

Rakel Saarinen
rakel.saarinen@kokoomusopiskelijat.fi