Opiskelijavalintauudistuksesta vielä kerran…

hakalaDemariopiskelijoiden Karlsson kirjoitti blogissaan opiskelijavalintauudistuksesta ja antoi myös palautetta allekirjoittaneelle sekä keskustaopiskelijoiden Jirka Hakalalle. Tämä oli arvattavissakin, sillä sen verran kipakasti sekä Tuhatkunta että KOL ministeri Kiurulta ratkaisuja vaativat.

On kuitenkin todettava, että Karlssonin antama kritiikki on aiheeton, sillä olemme proaktiivisesti ajaneet erilaisia keinoja hakijasuman sekä korkeakoulujen välisten siirtymien kehittämiseksi. Käydään niistä muutamia läpi asian oikean laidan selventämiseksi.

Opintojen ohjaus

Olemme esittäneet peruskoulun opinto-ohjaukseen selvästi pitkäjänteisempää suuntausta, jolloin huomioidaan toisen asteen valinnassa myös mahdolliset korkea-asteen opinnot. Toisen asteen opinto-ohjauksen resurssoinnista olemme kantaneet huolta jo pitkään, jonka lisäksi olemme esittäneet jälkiohjausta 12/24kk ajan tutkinnon suorittamisesta. Olemme myöskin vieneet varusmiespalvelukseen opinto-/uraohjausta, jossa palveluksen alussa ja lopussa tarkastetaan varusmiehen tilanne. Viimeisimpänä olemme esittäneet, että kutsunnoissa käsitellään nykyisten asioiden lisäksi nuoren urasuunnitelmia, jolloin varusmiespalvelusta ja tulevaa elämää olisi mahdollista yhteensovittaa.

Tämä vaatii kuitenkin resursointia opinto-ohjaukseen, jotta nuorelle ei muodostuisi haettavasta alasta kovin pintapuolista käsitystä, joka ei vastaa todellisuutta. Ongelma on sekä toisen että korkea-asteen kattava ja tästä on päästävä eroon. Resursointia on mahdollista lisätä myös opettajien työnkuvia tarkastamalla, mutta se ei poista opinto-ohjaukseen liittyviä haasteita ainakaan täysin.

Hakujärjestelmä ja pääsykokeet

Kokoomusopiskelijat on nostanut esiin kevään ja syksyn haun mahdollisuuden. Toisin sanoen nuoren ihmisen olisi mahdollista hakea sekä keväällä että syksyllä haluamalleen alalle, jolloin myös perusopintojen kiertoa on mahdollista nopeuttaa. Tämä antaa myös mahdollisuuden nopeuttaa opintojaan.

Pääsykokeiden tulee mitata alalle soveltuvuutta, sillä pelkkä kirjoista ulkoa opetteleminen mittaa vain motivaatiota lukemiseen. Toki tämä on muutamilla aloilla osin tai kokonaan sitä alalle soveltuvuutta. Soveltuvuuden mittaaminen viimeistään herättää nuoren, että minne on hakemassa ja vältymme turhilta keskeytyksiltä.

Yhdellä pääsykokeella voitava hakea useampaan korkeakouluun. Tämä rajoittaa korkeakoulujen autonomiaa, mutta on nuoren ihmisen näkökulmasta huomattavasti inhimillisempi ratkaisu, kuin nykyisen kaltainen toimintatapa. Yliopistoille tämä on kova paikka, kun vanhoista toimintatavoista on luovuttava. Lisäksi olemme esittäneet pääsykokeiden viemistä varuskuntiin, jolloin kynnys hakea pienenee.

Korkeakoulujen väliset siirtymät

Kokoomusopiskelijat on ajanut aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) jo vuosikaudet ja on hyvinkin tietoinen keskuksen perustamisesta, mutta prosessi on tuskallisen hidas ja vaatii vahvaa poliittista ohjausta. Minkä takia vaaditaan vahvaa ohjausta? AHOT-käytänteet saattavat vaihdella jo pelkästään korkeakoulujen sisällä koulutusohjelma-/tiedekuntakohtaisesti ja korkeakoulut ovat olleet asiassa passiivia. Tällä on jo valtava kiire, sillä massiiviset verkkokurssit tekevät tuloaan ja mahdollistavat uudenlaisia oppimismuotoja. En siis voi pitää tätä pitkälle edenneenä prosessina, kun suuria asioita on vielä silläkin saralla ratkaisematta.

Mitä tulee siirtymiin on pelkästään loogista, että myös tässä tapauksessa mitataan alalle soveltuvuus, kuten aiemmin kirjoituksessa on pääsykokeiden osalta esitetty.  Kun tämä yhdistetään Kokoomusopiskelijoiden esittämään pääsykoekiertoon, on mahdollista päästä opinnoissa mahdollisimman nopeasti eteenpäin.

Summa summarum

Kun otamme huomioon, että pakkohakuun liittyvät ongelmat olisivat ratkaistavissa Kokoomusopiskelijoiden esittämällä pääsykokeiden uudistamisella ja turhat siirtymät saadaan poistettua soveltuvuutta mittaamalla, on pääosa ongelmista ratkaistu. Hakijan suman purkamiseksi kahden haun kierto on erinomainen tapa hakeutua sisään. Lisäksi se mahdollistaa opintojen nopeuttamisen opiskelijalähtöisesti. Kustannuksia kohottavat esityksessämme opinto-ohjauksen parempi resursointi sekä tilapäisesti kahden haun sisäänotto, mutta käytännössä säästöjä saadaan paremmasta organisoinnista sekä opintojen nopeutumisesta.

Esityksemme ikävä puoli on se, että se toki puuttuu korkeakoulujen autonomiaan, mutta mahdollistaa koulutukseen kohdennettavien resurssien järkevämmän ja tehokkaamman käytön.

Kysynkin siis vielä kerran, että onko OKM:n varannut riittävästi resursseja hakijasuman purkamiseen vai aiotaanko muutokset jälleen rahoittaa koulutuksen laadukkuudesta tinkimällä?

– Akseli

Kirjoittaja on Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja