Kokoomusopiskelijat: Ylioppilaskuntien perustuslain vastainen pakkojäsenyys poistettava!

Julkilausuma
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous
24.11.2019

Kokoomusopiskelijat: Ylioppilaskuntien perustuslain vastainen pakkojäsenyys poistettava!

Kokoomusopiskelijat vaativat, että ylioppilaskuntien pakkojäsenyys lakkautetaan mahdollisimman pian. Kokoomusopiskelijat näkevät, että kaikilta yliopistossa perustutkintoa suorittavilta opiskelijoilta perittävä pakollinen maksu ja ylioppilaskuntien jäseneksi liittäminen on Suomen perustuslain takaaman yhdistymisvapauden vastainen.

“Pakkojäsenyyttä on vuosien ajan puolustettu kyseenalaisin argumentein. Käytetyt argumentit eivät pysty ohittamaan sitä faktaa, että jokaisella Suomessa on perustuslaillinen perusoikeus valita yhteisönsä. Yliopisto-opiskelijat ja ammattikorkeakouluopiskelijat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, sillä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ei ole pakko olla opiskelijakuntansa jäseniä”, Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja Juuso Mankonen toteaa.

“Perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, että pakkojäsenyyden oikeutuksena on yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen. Ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät vuoden 2021 alussa YTHS:n piiriin, jonka myötä myös yliopisto-opiskelijoiden YTHS maksu siirtyy Kelan kautta perittäväksi. Perustelu terveydenhuollon järjestämisestä ei siis enää ole ajankohtainen.”, valittu puheenjohtaja Jeremias Nurmela toteaa.

Kokoomusopiskelijoiden 53. liittokokous pidettiin vuonna 2019 Jyväskylässä. Liittokokouksessa hyväksyttiin liitolle uusi tavoiteohjelma, jossa pyritään vastaamaan edistyksellisesti tulevaisuuden haasteisiin. Tavoiteohjelmassa otetaan kantaa laajasti yhteiskunnan kannalta keskeisiin kohtalonkysymyksiin mm. koulutuksen, ilmastonmuutoksen ja talouden kannalta.

Kokoomusopiskelijat näkevät, että perusoikeuksiin liittyvä epäkohdan korjaaminen on näistä tulevaisuuden haasteista yksinkertaisin toteuttaa. Kokoomusopiskelijat vaativat, että nykyinen hallitus ottaisi vakavasti opiskelijoiden vapauden ja kyvyn päättää omasta elämästään. Kokoomusopiskelijoiden mielestä hallituksen tulisi ajaa laajasti politiikkaa, jossa yhteiskunta pitää heikoimmista huolta, mutta missä ketään ei tarvitse holhota.

Lisätietoja:
Juuso Mankonen
Vt.puheenjohtaja
juuso.mankonen@kokoomusopiskelijat.fi