Politiikan Sankarit

Aika ajoin politiikassa tulee vastaan Sankari. Sankarin mielestä politiikassa tehdään aivan liikaa kompromisseja ja lehmänkauppoja. Sankari näkee tämän kiemurtelevana pyrkyryytenä ja toimiikin itse suoraselkäisesti omista näkemyksistään tinkimättömästi kiinni pitäen. Jokainen asia on luonnollisesti käsiteltävä erillisenä eivätkä menneet saa vaikuttaa senhetkiseen päätöksentekoon. Sankari pitää kiinni periaatteistaan ja tekee sinnikkäästi mitä tahansa saavuttaakseen tavoitteensa.

Sankareiden lisäksi politiikassa on valtavasti Kauppiaita. He keskittyvät tinkimään toisten Kauppiaiden kanssa ja päätyvät kauppoihin, joihin kuuluvat epämieluisat päätökset joissain asioissa. Näillä kaupoilla pyritään varmistamaan omille mielipiteille riittävä tuki toisissa, Kauppiaalle tärkeämmissä asioissa. Kauppiaat kiinnittävät huomiota oleellisen, siis tiukkojen asiakysymysten lisäksi myös mielikuvaan itsestään toisten Kauppiaiden silmissä. Kauppiaiden henkilökohtaiset välit vaikuttavatkin usein jopa merkittävästi siihen, kenen kanssa ja mistä lähtökohdista kauppaa päädytään käymään.

Sankarit halveksivat Kauppiaita. Monelle Sankarille perimmäinen syy osallistua politiikkaan onkin turhautuminen Kauppiaiden edustamaan politiikan rappioon. Poliittisen uransa alkutaipaleella Sankari tarttuu päättäväisesti tärkeäksi katsomaansa asiaan ja alkaa edistää sitä kaikin voimin. Pian vastaan tulee kuitenkin karu havainto siitä, ettei valtaosassa asioista oman näkökulman kannatus riitä viemään ajatusta läpi, ei edes uutteran kampanjoinnin ja mielipidevaikuttamisen jälkeen.

Sankarin onkin ennen pitkää turvauduttava muihin keinoihin. Sankari näkee ympärillään Kauppiaita, jotka yrittävät tarjota halveksuttavia kompromissejaan ja huomaa tilaisuutensa tulleen. Hän sopii erään Kauppiaan kanssa kannattavansa Kauppiaan näkemystä jossain toisessa kysymyksessä, jos tämä vain tukee Sankariamme hänen tavoitteessaan. Sankari ei tingi näkemyksistään eikä kaihda keinoja saavuttaakseen tavoitteensa. Niinpä hän jättää pitämättä oman puoliskonsa sopimuksesta. Tavoite saavutettu, eikä epämieluisaa päätöstä tarvinnut tehdä.

Sankari on ylpeä saavutuksestaan ja jatkaa politikointia. Omat voimat eivät usein riitä tavoitteen saavuttamiseksi eikä kerran petetyksi tullut Kauppias enää suostu sopimuksiin. Kauppiaita on kuitenkin useita, joten sama juoni toimii vielä joitakin kertoja. Jokaista voi pettää kerran. Joka tapauksessa Kauppiaat alkavat ennen pitkää käydä vähiin ja jotain muuta keksittävä, jotta tärkeitä asioita voidaan saada läpi jatkossakin. Mikä pahinta, päätettäväksi on tulossa jonkun asioista mitään ymmärtämättömän tomppelin kelvoton ajatus, jolla näyttää olevan huolestuttavan paljon kannatusta. Niinpä Sankari liittoutuu jonkin huomattavasti siedettävämpää vaihtoehtoa ajavan henkilön kanssa ja saa ilokseen torjuttua uhkaavan tilanteen.

Sekä Sankarimme että liittolainen ovat tyytyväisiä saavutukseensa. Torjuntavoitto saavutettiin. Vaikka liittolaisilla pieniä näkemyseroja asiasta olikin, on lopputulos kuitenkin ylivertainen torjuttuun vaihtoehtoon nähden. Sankari ja liittolainen alkavat orastavasti luottaa toisiinsa ja päättävät yhdistää voimansa myös seuraavassa taistelussa. Menestys jatkuu ja kumpikin osapuoli ymmärtää liitosta koituvan hyödyn. Joissain kysymyksissä näkemyserot ovat hieman suuremmat kuin toisissa, mutta liiton hyödyllisyyden muistaen liittolaiset ovat valmiita myönnytyksiin sitä enemmän, mitä lujemmaksi liitto kasvaa. Pienistä asioista kannattaa kenties tinkiä, jotta suuremmissa on mahdollista pitää oma päänsä.

Sankaristamme on huomaamattaan tullut Kauppias.

Matkan varrelle on jäänyt useita Sankareita, jotka ovat jättäneet tarraamatta johonkin aiemmista keinoista ja paheksuvat yhä niljakkaita Kauppiaita, jotka näyttävät saavuttavan lähes kaiken tärkeänä pitämänsä. Sankarit pitävät ylpeinä kiinni periaatteistaan Kauppiaiden ymmärtäessä periaatteiden olevan kykenemättömyyttä harkita asioita tilannekohtaisesti. Dogmaattinen rimpulointi vie sivuun päätöksenteosta.

Sankareille politiikka on usein teknistä ongelmanratkaisua. Huomaamatta jää se, että politikointi on myös ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa vaikuttavat kaikki samat asiat kuin muussakin sosiaalisessa toiminnassa. Ilman kontakteja ei ole kenen kanssa sopia, ilman luottamusta eivät toiset suostu neuvottelemaan, ilman tinkimistä ei sopimukseen päästä koskaan. Osa Sankareista kehittyy kokemuksen karttuessa Kauppiaiksi, osa jää hakkaamaan päätänsä seinään ylevät periaatteet seuranaan.

Menestyksekästä politiikkaa tehdään yhteistyöllä, ei taistelemalla.

 

-Tuomo

Kirjoittaja on Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen.