Suuntana eKorkeakoulu

JenniEn voi liian usein sanoa olevani erityisen ylpeä omasta kotiyliopistostani Tampereen yliopistosta (eikä sekään varmaan minusta). Tampereen yliopiston työ sähköisen tenttimisen kehittämiseksi on kuitenkin asia, josta varmasti moni meistä opiskelijoista kiittelee. Tämä on mitä mainioin esimerkki järjestelmästä, joka lisää opintojen sujuvampaa toteutusta.

Sähköinen tenttiminen tulee mahdollistamaan korkeakoulujen harppaus-askeleet nykyaikaan. Sähköisen tentin suorittamisen etuna on se, että opiskelija voi valita itse tentin ajankohdan, jolloin koko opiskelu tulee joustavammaksi. Nopeampi  ja joustavampi opintojen suorittaminen lyhentää opintoaikoja ja mahdollistaa opiskelijoille sen, että he eivät ole sidottuina ennalta määrättyihin tenttipäivämääriin. Sähköisellä tenttijärjestelmällä on merkittävä vaikutus opintojen nopeuttamisessa ja opiskelun sujuvoittamisessa myös esim. perheellisille opiskelijoille, työssäkäyville, sekä huippu-urheilijoille. Tenttimahdollisuuksien avartaminen tuo laajoja etuja yhteiskunnalle ja opiskelijoille itselleen.

Tenttijärjestelmä on otettava laajasti käyttöön kaikissa korkeakouluissa ja järjestelmä on toteutettava niin, että opiskelija voi ilmoittautua tenttiin missä tahansa korkeakoulussa. On vain järkevää, että kaikki yliopistot ottavat yhteneväisen järjestelmän käyttöön, joka mahdollistaa sen käyttämisen kaikille korkeakouluopiskelijoille paikkakunnasta riippumatta. Tänä päivänä opiskelija ei enää välttämättä asu, opiskele ja työskentele samalla paikkakunnalla, vaikka täyspäiväisesti opiskelisikin. Tentin suorittamisen kannalta ei pidä olla väliä sillä, teetkö koneen samalla järjestelmällä Helsingissä vai Rovaniemellä.

Sähköisen tentin käyttö on Tampereella ollut koko ajan nousujohteista. Olen kiitollinen siitä, että nykyään Tampereen yliopisto tarjoaa yhä laajenevassa määrin sähköisiä tenttimahdollisuuksia.  Tässäpä esimerkki Tampereelta, jota muutkin korkeakoulut voivat seurata.

Myös sähköiset kirjat ja muu elektroninen materiaali helpottaa opiskelua, sillä materiaali on saatavilla ilman kirjastojen tilaus- ja jonotusaikoja. Teoriassa sähköisen kirjallisuuden käytön lisääminen tukee myös suomalaista tutkimusta e-julkaisujen pienempien kustannusten vuoksi. Myös painosten päivittäminen on helpompaa.

– Jenni

Kirjoittaja on Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen